Sign in with Twitter

Username:

플로라 @_helloflora 메인 트윗 읽으소서

다운로드가 안 될 때는 안 받으시면 되고 영상이 차단됐으면 안 보시면 됩니다.

149 Following   156,501 Followers   7,399 Tweets

Joined Twitter 11/5/12


170120 SBS 정글의 법칙 in 코타마나도 E03 magnet:?xt=urn:btih:F97009C93CC9295C191B3CC98DB7BBE93C80E7EC https://t.co/OJVd1QktmZ
1/20
2017
https://t.co/2I5QqB8snQ https://t.co/ACmBdKa3o1 https://t.co/QnsSgfJYD1 https://t.co/O6yF1UHBSp https://t.co/AT8ZAo2Ei3https://t.co/Q6fOKBG7qm https://t.co/ULfn3lyapH https://t.co/Kk9v01B263 https://t.co/0KBfcqaJ5O https://t.co/3LTNW1DRyH170119 Mnet 엠카운트다운 NCT 127 - 무한적아 https://t.co/ynyeBqns8q https://t.co/Yhf5JeCJcz https://t.co/gN2aC3e5Bihttps://t.co/o5uJE2amS3170119 Mnet 엠카운트다운 펜타곤 - 예쁨 https://t.co/DkeIqFg5n0 https://t.co/HsrV7TEGAY https://t.co/eUFIDSSt62https://t.co/vRaiAhmmEphttps://t.co/claXf8D9P7 https://t.co/73ryOL0PXr https://t.co/3oTy2OYA4V https://t.co/WOSyZPEnqH https://t.co/kyRumFBlCA170119 Mnet 엠카운트다운 NCT 127 댄투댄투 https://t.co/NmB6VaZpRu https://t.co/M6UbdamcKv https://t.co/ZjzyMkZQhfhttps://t.co/d9HpngQt5S170119 KBS W 서울가요대상 2부 방탄소년단 깨알컷 magnet:?xt=urn:btih:5356E9FC51946E984205CB7C96B55EED295215E9 https://t.co/Xnlwy7iqaW170119 KBS W 서울가요대상 1부 방탄소년단 깨알컷 magnet:?xt=urn:btih:686C431F08F7101B590C462483A9B848468CA3D1 https://t.co/ipMvtwiXYr170119 KBS W 서울가요대상 방탄소년단 최고앨범상 수상 magnet:?xt=urn:btih:D8FAD3B2FD17212600AD4A3CAAEAAB9CDAE2ED30 https://t.co/AYPnd1Vz6g170119 KBS W 서울가요대상 방탄소년단 본상 수상 magnet:?xt=urn:btih:ED89D508D6A8FE6ED97986F749A54C154DE884B9 https://t.co/Y1hvPUbUSl170119 서울가요대상 2부 방탄소년단(BTS) 깨알컷 by플로라 https://t.co/SVBN1W7zKP https://t.co/b9N4bz3Dtr170119 서울가요대상 1부 방탄소년단(BTS) 깨알컷 by플로라 https://t.co/dAqEMQuwms170119 서울가요대상 방탄소년단(BTS) 최고앨범상 수상 by플로라 https://t.co/BoNTPDCG36170119 서울가요대상 방탄소년단 - Boy Meets Evil + 피 땀 눈물 + 불타오르네 by플로라 https://t.co/epYw2FL6Ja170119 KBS W 서울가요대상 방탄소년단 - Boy Meets Evil + 피 땀 눈물 + 불타오르네 magnet:?xt=urn:btih:D1CFAFC1FAE38D5B2FE1018BBA7A1A32673… https://t.co/i8rux06F6l170119 서울가요대상 방탄소년단(BTS) 본상 수상 by플로라 https://t.co/FxcS0FdkRC170119 서울가요대상 방탄소년단(BTS) 댄스퍼포먼스상 수상 by플로라 https://t.co/UTXM3m5ZKu https://t.co/ZBUlAAfIkU170119 서울가요대상 방탄소년단 뮤직비디오상 수상 by플로라 https://t.co/HqBpShBWEj https://t.co/tkZaxvbYPM170119 서울가요대상 레드카펫 방탄소년단(BTS) by플로라 https://t.co/taUge2oFpD170119 서울가요대상 레드카펫 GOT7 by플로라 https://t.co/43KPVRXWIM
1/19
2017
170117 KBS2 화랑 뷔 magnet:?xt=urn:btih:C2AECC87D5F8C70C7B55C5590FE166C867AE9FED https://t.co/NknddNfYH0
1/17
2017
170116 KBS2 화랑 뷔 magnet:?xt=urn:btih:33BFE6A6D2513C34E3C0FA43689F669307923440 https://t.co/Za0kASMcI6
1/16
2017
170115 복면가왕 지민 by플로라 https://t.co/QKBQxrWbZL170115 MBC 복면가왕 지민 magnet:?xt=urn:btih:E73A2035F02B8DBA17013B7ACC4BB57F4AFCDC2E https://t.co/UwVziPbOq1https://t.co/ruEa8ni8PO https://t.co/qd0BGZOBuR https://t.co/LzwnVT41PA https://t.co/DQpJ16zGzm https://t.co/Ft17Dd5xnkhttps://t.co/oJPDvq15WH https://t.co/2gx4wHyK2n https://t.co/YxKc8fmIvp https://t.co/04Osr3ESSK https://t.co/IfyVii9PrW170115 SBS 인기가요 NCT 127 - 무한적아 https://t.co/zYK6X5FMzT https://t.co/CkifWH7yGe https://t.co/aDkrneH2dFhttps://t.co/MXsY46DXlb170115 SBS 인기가요 펜타곤 - 감이 오지 https://t.co/sj07UiJJKv https://t.co/o4y9nv6dKS https://t.co/fAemzAQbnkhttps://t.co/9zA3H4yeiM
1/15
2017
170114 골든디스크 방탄소년단 깨알컷 by플로라 https://t.co/FQ88Pos28k https://t.co/dSmNcoVGlm170114 JTBC 골든디스크 방탄소년단 깨알컷 (오프닝, 대리수상컷 포함) magnet:?xt=urn:btih:46B6F499F8F5ABA4D6AD4940FE04EF7FD0EED37A https://t.co/9LAdJkFpjE170114 골든디스크 방탄소년단 글로벌케이팝아티스트상 수상 by플로라 https://t.co/pswcasMtHI https://t.co/NbpImDaW0k170114 JTBC 골든디스크 방탄소년단 글로벌케이팝아티스트상 수상 magnet:?xt=urn:btih:7E845C0AFB2ADBC576645C3EEE02F7C31B202F9A https://t.co/AGPH9uBrmT170114 골든디스크 영광의 얼굴들 방탄소년단(BTS) by플로라 https://t.co/xy57cn2EHy170114 골든디스크 방탄소년단 - BTS CHRONICLE + 불타오르네 by플로라 https://t.co/8niWwmvRBT170114 JTBC 골든디스크 방탄소년단 - BTS CHRONICLE + 불타오르네 magnet:?xt=urn:btih:D74CF6EF840408BC850ED1D6BFA5845C24B3ED5B https://t.co/3MFBHAdqmA170114 골든디스크 방탄소년단 본상 수상 by플로라 https://t.co/6CHLuEotDL https://t.co/4CwXeEQyjf170114 JTBC 골든디스크 방탄소년단 본상 수상 magnet:?xt=urn:btih:F1C03CF8FF2E8394221718631005A91CA74B05B0 https://t.co/QwkThKdod5170114 골든디스크 방탄소년단(BTS) - 심장이 없어 by플로라 https://t.co/tuCLaAch5p170114 JTBC 골든디스크 방탄소년단 - 심장이 없어 magnet:?xt=urn:btih:C41D1D148342B149FAA2302DB24BFB9B05AC2418 https://t.co/gaehEI5Djv170114 골든디스크 방시혁 제작자상 수상 (랩몬스터 대리 수상) by플로라 https://t.co/TP3FTAV5H1 https://t.co/k0pdRfhRnW170114 골든디스크 방탄소년단(BTS) 오프닝 by플로라https://t.co/t6ZITYx0xm https://t.co/BuskZQ9tGbhttps://t.co/qTQ3zNO0aL https://t.co/cn6f2gpYAx https://t.co/irCoQPNAPY https://t.co/5haTJm1dfo https://t.co/i7xYojqqy8https://t.co/OrpJvlt7gj https://t.co/XjbBCopbf9 https://t.co/o8CDMbKfyl https://t.co/lETCAo1Jaz https://t.co/afiqaZcYqw170114 MBC 음악중심 NCT 127 - 무한적아 https://t.co/2QdcS2mpMu https://t.co/1kpJyjSwI8 https://t.co/wP9qkkADFshttps://t.co/xoEyAhmso4170114 MBC 음악중심 펜타곤 - 감이 오지 https://t.co/aTkbbOTDcH https://t.co/31Nj2QOzfL https://t.co/XGmRWLMenphttps://t.co/Ufq0kHRchI170114 골든디스크 레드카펫 방탄소년단(BTS) by플로라 https://t.co/IK37uL8HW0170114 골든디스크어워즈 백스테이지 현장 제이홉 by플로라 https://t.co/D8H7NBZuTG
1/14
2017
160113 SBS 정글의 법칙 in 코타마나도 E02 magnet:?xt=urn:btih:978ED8AB23758FE705353077619E626208FBF324 https://t.co/i2kGwR8xKG
1/13
2017
https://t.co/pC3Uqi0Ujf https://t.co/dClRCjQLNn https://t.co/FHfsb8uvnL https://t.co/yMD8Zst3WW https://t.co/X43B8JLVlm170112 Mnet 엠카운트다운 NCT 127 - 무한적아 https://t.co/oj1w3qt8MI https://t.co/R9DXIVEjiY https://t.co/pFQgfA2MRFhttps://t.co/u90wNItTHe170112 Mnet 엠카운트다운 펜타곤 - 감이 오지 https://t.co/LUFUhdfTTU https://t.co/kABKSWXzK2 https://t.co/SoI0lSVkFFhttps://t.co/fc3jNuwHi4
1/12
2017
170111 MBC뮤직 쇼챔피언 방탄소년단 새해인사 magnet:?xt=urn:btih:57CE242FE590D074F495BE56981A87544FE11255 https://t.co/oWBoaTfa4W170111 쇼챔피언 방탄소년단(BTS) 새해인사 by플로라 https://t.co/ogLBsH1R1u https://t.co/EjAb6QVcX6170111 김창렬의 올드스쿨 NCT 127 by플로라 https://t.co/KgmquWcoU4170111 SBS파워FM 김창렬의 올드스쿨 NCT 127 https://t.co/XtkiRGxdOS https://t.co/TYEMaMRzw0 https://t.co/c0z7fNQiNJhttps://t.co/p3Asx5NvHG170110 GOT7 韓♡ChuおでかK! (홈 드라마 채널 - 韓♡오데카K!) #5 https://t.co/xphD5CVrUx
1/11
2017
170110 KBS2 화랑 뷔 magnet:?xt=urn:btih:24E6CCDD4BD249F3BE5D2B0A43D1194217EC16F7 https://t.co/GrqIpuXzff
1/10
2017
170102 Mnet Japan 엠카운트다운백스테이지 세븐틴 https://t.co/pUUGOYo2P2 https://t.co/x72l7lqEq8 https://t.co/MXn48EzlRAhttps://t.co/DHs7JlaENG170108 Mnet Japan 엠카운트다운백스테이지 세븐틴 https://t.co/Unw0eKVEvB https://t.co/13ONsDZcXR https://t.co/0Pjamchvnfhttps://t.co/qKsWAQKsLc170109 KBS2 화랑 뷔 magnet:?xt=urn:btih:552C75D9C3BE818B00D15CA2ADAA8FA890A950D6 https://t.co/JXfDcdVh0b
1/9
2017
170108 엠카운트다운백스테이지 펜타곤 https://t.co/3baFyfg2ty170108 Mnet Japan 엠카운트다운백스테이지 펜타곤 https://t.co/YPTeihZksJ https://t.co/bH65A1Ri3d https://t.co/8C3x44C1SGhttps://t.co/olh0N2zpX9170108 복면가왕 지민 by플로라 https://t.co/5V8e7GqlLd170108 MBC 복면가왕 지민 magnet:?xt=urn:btih:C38F387033C411A0425EF54451210E64E04A47E3 https://t.co/7WfjE3znTchttps://t.co/N1TjCGP0PB https://t.co/cSD7EuRgFk https://t.co/OtDvX5i7vv https://t.co/IuwLuTPJu5 https://t.co/TGTd5s8OHRhttps://t.co/VndWEvvOgK https://t.co/QYbkVWTXmb https://t.co/9DfMX2xYqS https://t.co/EMp8tsJs7k https://t.co/Dq4JYUAcIh170108 SBS 인기가요 세븐틴 - 붐붐 https://t.co/WcHeCovfG0 https://t.co/BIQUdfGB3m https://t.co/YzIdMlvv9ihttps://t.co/8L1BrVS1ZK170108 SBS 인기가요 NCT 127 - Good Thing + 무한적아 https://t.co/UZ272KMInO https://t.co/jo4COWmzfH https://t.co/5qHimuNt1vhttps://t.co/r1SD6aWWdU170108 SBS 인기가요 NCT 127 컴백 인터뷰 https://t.co/jRGhqsXfPA https://t.co/WezxaWEcTt https://t.co/ei2E6ktdbYhttps://t.co/xTxJMj54kp170108 SBS 인기가요 펜타곤 - 감이 오지 https://t.co/UD3GOIpHWv https://t.co/RshJhLqwCq https://t.co/sixJdZL4y8https://t.co/rpZsn842GE170107 백종원의 3대천왕 진,제이홉 by플로라 https://t.co/dWFbRqzwWf
1/8
2017
음중 엔시티 재기차 https://t.co/TWZMFdnM9X https://t.co/TvHo59JQyT https://t.co/uoDgJ5SMhv https://t.co/Xnj8agzjOj https://t.co/kmXz6w2KxO170107 SBS 백종원의 3대천왕 진,제이홉 magnet:?xt=urn:btih:BA7033F7186C8ADEEE6FC4F461555C5D71016E64 https://t.co/Ahrfnltpbp170107 MBC 음악중심 세븐틴 - 붐붐 https://t.co/xu3tLu9BfA https://t.co/DjrruiTT33 https://t.co/DSTXoOvM8hhttps://t.co/lVkVY3uFOchttps://t.co/cV3fMFyqyS https://t.co/NFCf9J9yao https://t.co/DqO7V102Aq https://t.co/JYArxksMpA https://t.co/n4wiuyh6SX170107 음악중심 NCT 127 - Good Thing https://t.co/vwH3592vKV170107 MBC 음악중심 NCT 127 - Good Thing + 무한적아 https://t.co/LFErhSEifw https://t.co/RSMxNQXZ5w https://t.co/4vKomD3QqIhttps://t.co/4vRaUeydyF170107 MBC 음악중심 펜타곤 - 감이 오지 https://t.co/X0wrGOAh84 https://t.co/Xdn5Ry0vbH https://t.co/bxlNY6Y1evhttps://t.co/hdSjtrYQGA
1/7
2017
X

0