Sign in with Twitter

Username:

플로라 @_helloflora 메인 트윗 읽으소서

다운로드가 안 될 때는 안 받으시면 되고 영상이 차단됐으면 안 보시면 됩니다.

151 Following   127,237 Followers   6,527 Tweets

Joined Twitter 11/5/12


https://t.co/dxRpkjEx9q https://t.co/iAUSXSjr7C https://t.co/Ri9eMNwJgn https://t.co/WydHq5tQx1 https://t.co/rULxAbTon6https://t.co/uu3x9RIj5f https://t.co/Gxc1cPTXXa https://t.co/WkfwdqIrWO https://t.co/pqYaLFFs1h https://t.co/E3uai1U38T160828 인기가요 NCT DREAM 엔딩 by플로라 https://t.co/KjTEyH0xUq https://t.co/XpGN4kf4w4https://t.co/mGMpqrLZpf https://t.co/ou9YcPjdSw https://t.co/Un2bicdrsX https://t.co/Nnhqw4scPr https://t.co/ppwOY2rhvchttps://t.co/ESq7cxU9GK https://t.co/DQXwmiozpR https://t.co/Rtda2rqJti https://t.co/209l6TsDQm https://t.co/101z7mEzMXhttps://t.co/28SiM3owGU https://t.co/pfmCfW7Ebl https://t.co/S0LYoh0lMh https://t.co/8g7TykuQSh https://t.co/QivQjQ2yaU160828 인기가요 NCT DREAM - Chewing Gum by플로라 https://t.co/jaQI5BaPOR
8/28
2016
https://t.co/wHg09vp5Ym https://t.co/QLPwOIh7QO https://t.co/6ZFewPxNvK https://t.co/N20EzZKWhZ https://t.co/s180hnJuERhttps://t.co/tiqa9hoxAH https://t.co/xtBS9IhT83 https://t.co/f6veBeIVFf https://t.co/mUt5SfBYjb https://t.co/BPf7CBYIOM160827 MBC 음악중심 NCT DREAM - Chewing Gum https://t.co/slM5z0jPpq https://t.co/EUySAublPP https://t.co/kOipvaKtXw https://t.co/BkH6fBSFZt
8/27
2016
https://t.co/sa1jvZM4MR https://t.co/spHHWUS1YC https://t.co/wdtap6sYAb https://t.co/wV0YPTEqnR https://t.co/RSEfPp6538https://t.co/tYAqTljj2x https://t.co/Awp01RNUi1 https://t.co/mgOgmv8FSX https://t.co/Ij6dHffg8x https://t.co/cwPBx0gwds160826 뮤직뱅크 NCT DREAM 엔딩 by플로라 https://t.co/dAy1nRVoie https://t.co/aLKOygGNsYhttps://t.co/DV0LJUaa1t https://t.co/QPUu9WR4BS https://t.co/1rQF7Il7Ub https://t.co/wNanthpT2N https://t.co/0pd8Qkj9lUhttps://t.co/YoRxiIy3n6 https://t.co/dcEVIPZj1J https://t.co/ErfuwPfaIl https://t.co/TrniYDNin3 https://t.co/P64MBllGpShttps://t.co/vN3k0vjqr6 https://t.co/B7e1cwb1Ab https://t.co/qEcawX6qgW https://t.co/LsLJSELDja https://t.co/WmeLD1zpu0160826 뮤직뱅크 NCT DREAM - Chewing Gum by플로라 https://t.co/I0lihiWI2qhttps://t.co/QSDfeCXN7A https://t.co/eiEw8uikDC https://t.co/fdr9gL9xUR https://t.co/FDkr7kA7md https://t.co/foRCv60ADM
8/26
2016
@Doyoung0201_nct https://t.co/F8lUQvhapn @ThatLuBoy 엔시티 드림 엔딩컷은 도영마크 엠씨컷에 포함되어 있습니다https://t.co/2rtxtUDF00 https://t.co/cSoE6PvHJ9 https://t.co/nnASCS288D https://t.co/RDida9vZaB https://t.co/4FOSagsMsP160825 엠카운트다운 도영,마크 MC by플로라 https://t.co/wDN3a3XDjBhttps://t.co/wvOaSTGAmz https://t.co/Qo6lqgRw94 https://t.co/HNZNQuXWyi https://t.co/VdpU3mcz0d https://t.co/cwOJnjDgBAhttps://t.co/ilBXdzWJsz https://t.co/FqiwzjrK5m https://t.co/jWARdug9uO https://t.co/2FUTYnOoORhttps://t.co/Y2c14W9rzL https://t.co/7LpWszKBUk https://t.co/Ol5qxs3KZh https://t.co/kKoIRSuT9V https://t.co/YEwOzCjBslhttps://t.co/T5j1z52Q4U https://t.co/yKjNkYGYJR https://t.co/C1CeMskMKb https://t.co/ePy1zPYqEA https://t.co/WohaZXcSZb160825 엠카운트다운 몬스타엑스 미션파서볼 by플로라 https://t.co/vtK2sWaHh4 https://t.co/MBANrX2ZoU160825 엠카운트다운 NCT 미션파서볼 by플로라 https://t.co/ZzDmAYB6XB https://t.co/rkOFTbKDIrhttps://t.co/9ikTZHuNRC https://t.co/twlq7QZNgk https://t.co/oVrH9FLnJ9 https://t.co/I8QYicfSYj https://t.co/6qygJfhI2r160825 엠카운트다운 NCT DREAM - Chewing Gum by플로라 https://t.co/3CCm2ncyeE https://t.co/H31F854PzL160825 엠카운트다운 NCT DREAM Today's by플로라 https://t.co/FRslz37agm https://t.co/NPvw5MGjvW @a091598589017 네 그러세여~
8/25
2016
160824 쇼챔피언 주헌 뽐뽐뽐 by플로라 https://t.co/BrwXJNJwOm https://t.co/n63fua2NKghttps://t.co/3bJ8QL33qU https://t.co/mRMy6CMHL9 https://t.co/WG5QUMJWIw https://t.co/sLI6eGwZJw https://t.co/kfklUMjOiXhttps://t.co/4t4I7hbbMq https://t.co/UtBliBtWlQ https://t.co/CuqpIOUN6a- https://t.co/RwS2Mwv7ST https://t.co/WbBJKIzKee160824 MBCevery1 주간아이돌 NCT 127 https://t.co/qu4MFHcG13 https://t.co/70LVOm4kn5 https://t.co/OKm3WodQOw https://t.co/kpT272yk1A160823 뮤비뱅크 스타더스트 NCT 127 스타출근길 by플로라 https://t.co/YKChUGu8gA https://t.co/z7JL6DK28V
8/24
2016
https://t.co/TbqSmzdLJ4 https://t.co/NPinzGp5KW https://t.co/mCSYJ2d0z2 https://t.co/tgp8lQ5hNN https://t.co/2kNZFw7zCVhttps://t.co/PGVa0jbeIZ https://t.co/HqD6TuOQ6T https://t.co/XGSsJAvUig https://t.co/TDE5bZYME2 https://t.co/P2yiZmOkFl160821 인기가요 NCT 127 - 소방차 by플로라 https://t.co/idJyqok351
8/21
2016
@_helloflora https://t.co/9lpo9bUqZK https://t.co/UnECJ202Co https://t.co/cqVgY1Q1UZ https://t.co/60fNi0OWyz https://t.co/7M3O17Oqiw160820 MBC 음악중심 NCT 127 - 소방차 https://t.co/9txi7Qa0oe https://t.co/SqvowaBHnV https://t.co/3T22SnmzVF https://t.co/lwZnIZNeHD
8/20
2016
https://t.co/SegNQrj3ea https://t.co/V4Wxyi9Kbv https://t.co/ZrmFSMTf5m https://t.co/HMKGx37zfG https://t.co/DlBx0djRqx @_helloflora https://t.co/FB9QNoQxN1 https://t.co/gtRUwEP3wi https://t.co/5arEBal812 https://t.co/yrc4l65OFI https://t.co/Ylac2nXvTy160819 뮤직뱅크 NCT 127 - 소방차 by플로라 https://t.co/CUvfEWzrQV @rogallma https://t.co/UyPGdRhFZJ @rogallma 본방 녹화를 못해서 재방 버전만 있는데 괜찮으신가요
8/19
2016
@rogallma 날짜가 언제죠? @markurlove VCR과 무대 포함 기차예요https://t.co/slebYm5DwQ https://t.co/BkMSTMS9Kx https://t.co/WxoEmxHXgB https://t.co/y4y2cFUXhg https://t.co/VcqyIvyqp2https://t.co/vnsHa09o9b https://t.co/hTPYE59hD3 https://t.co/CPmwgciIQ9 https://t.co/ChOOtKQVK1 https://t.co/MfRZQ5qnl1https://t.co/7XfpsscvFG https://t.co/F3KGche68P https://t.co/l7G5WeH466 https://t.co/11tFeRZyGw https://t.co/QqNgF1FjVH160818 엠카운트다운 NCT - Sorry Sorry by플로라 https://t.co/wdnVkoWtS8160818 엠카운트다운 NCT 시간을 달리는 차트 VCR by플로라 https://t.co/GcE5QZbfp2 https://t.co/tuR6v58Zdbhttps://t.co/9SirdUd4AN https://t.co/WLKbKANuCo https://t.co/ZWPHD9DfGq https://t.co/VZtbg0q3Ec https://t.co/HphjKvX7URhttps://t.co/0B6xJ200C5 https://t.co/DbKNVRJknC https://t.co/nzQwz4DT5U https://t.co/hAGuEb3gxT https://t.co/s21bRKxWR8160818 엠카운트다운 NCT 127 - 소방차 by플로라 https://t.co/jBMGfNLAlx160818 엠카운트다운 NCT Today's by플로라 https://t.co/6gDikMQ4WV https://t.co/4t1mkEMdXQ
8/18
2016
160817 Mnet 힛 더 스테이지 E04 magnet:?xt=urn:btih:C0F48E4552C95DA5496CE6BCED2C6CCDE0A1338E https://t.co/gCO4fZ5ZlG160817 주간아이돌 NCT 127 다음주 예고 by플로라 https://t.co/5zg23vb8I9 https://t.co/bnL4xSofJu
8/17
2016
160816 MBC뮤직 쇼챔비하인드 몬스타엑스 https://t.co/MovKNX2Xvl https://t.co/G8kQ4CfeFa https://t.co/aQSPazViqh https://t.co/xfT6uvmfVA애플뮤직 마크 https://t.co/EGQ8dgBiDv애플뮤직 유타 https://t.co/bVJ0g3UkKy
8/16
2016
160814 MBC 복면가왕 정국 magnet:?xt=urn:btih:F11EF536D136B7E71BD768967E0475963BAB3473 https://t.co/7GCesd95cohttps://t.co/UXWJ3mZNwl불타오르네 https://t.co/kuUAis212h정체공개☆ https://t.co/aVoBQgcbKT펜싱맨님의 성대모사 시리즈 https://t.co/iEDD2VOYO5IF YOU 2절 https://t.co/vir1CbM3PYIF YOU 1절 https://t.co/1ovaoFrF09등장 https://t.co/1YhA7PZ9mthttps://t.co/EH0gNfn3LAhttps://t.co/wZAJA72UJh https://t.co/TUxuwK65eE https://t.co/NpmR6UsDJ7 https://t.co/np9qVZ2Dq7 https://t.co/UkzRf4tVy0160814 인기가요 몬스타엑스 - 네게만 집착해 by플로라 https://t.co/AYFAJq6ZHh
8/14
2016
https://t.co/GEsfXkR2wN https://t.co/OVHZVe0hqU https://t.co/DPkAt4yYQC https://t.co/Gz9H4wjCrE https://t.co/mrcpy0Ind5160813 MBC 음악중심 몬스타엑스 - 네게만 집착해 https://t.co/sMr8nlZxuv https://t.co/pAONHVS0NQ https://t.co/hcrAyYFnFn https://t.co/YobjPP9kNf
8/13
2016
https://t.co/Pj2RNIWfDr https://t.co/f6orzVNajp https://t.co/PAced5vkHb https://t.co/KIO2dtySTw https://t.co/47vaEti1Xq160812 뮤직뱅크 몬스타엑스 - 네게만 집착해 by플로라 https://t.co/WLCYK7GSI8https://t.co/pdLmHgIfjn https://t.co/w5X80ORurz https://t.co/616dWmpQcL https://t.co/eNQqqWQVTt https://t.co/DbFHckYKJ5https://t.co/7cHmAE2dPD https://t.co/0JCwY067qK https://t.co/JqTyk8VZfr https://t.co/zpoOdQ0V5I https://t.co/Dq22vcUWyG160812 뮤직뱅크 NCT 127 - 소방차 by플로라 https://t.co/5VvKGvpU3f
8/12
2016
https://t.co/1MAmZTz5ZO https://t.co/cxDwGrxdJH https://t.co/R95j1LYMYr https://t.co/5HtiPFcrxL https://t.co/mF7UofQdS4160811 엠카운트다운 유타,도영 MC by플로라 https://t.co/6YJ60Rjgcs160811 엠카운트다운 유타,도영 MC (5) https://t.co/Y8muJlaHG4160811 엠카운트다운 유타,도영 MC (4) https://t.co/1wwoaacTHL160811 엠카운트다운 NCT 127 - 소방차 by플로라 https://t.co/rnU7LH6fUo160811 엠카운트다운 유타,도영 MC (3) https://t.co/hOmlmNgyEYhttps://t.co/dy8UYa4AQ7 https://t.co/FktZ2cDfDx https://t.co/FG3Bmn0iY3 https://t.co/mnSnxXakXd https://t.co/BFlTjJU6bi160811 엠카운트다운 유타,도영 MC (2) https://t.co/wp2ycAW4zx160811 엠카운트다운 몬스타엑스 - 네게만 집착해 by플로라 https://t.co/qX1Is55HTR160811 엠카운트다운 유타,도영 MC (1) https://t.co/3o26CiGYx5
8/11
2016
160810 Mnet 힛 더 스테이지 E03 magnet:?xt=urn:btih:BB593A4A950D769CF8441DCF602CB5F83476EDF7 https://t.co/51OpSYFR4Z
8/10
2016
[리빙포인트] 트위터 동영상은 동시 업로드가 안 됩니다160809 Mnet KCON 2016 LA 방탄소년단 엔딩 by플로라 https://t.co/kZaaIcIV2N https://t.co/tdPSvN1hRe읭 이게 뭐지 영상이 꼬였네160809 Mnet KCON 2016 LA 방탄소년단 엔딩 magnet:?xt=urn:btih:07837234520287C7BCAE5D7EE3086922DB7658E4 https://t.co/ylwuwZsb8b160809 Mnet KCON 2016 LA 방탄소년단 VCR magnet:?xt=urn:btih:0D009D5799080F80687EB08EE2D01B6631FB2118 https://t.co/Ki1dO5wJSb160809 Mnet KCON 2016 LA 방탄소년단 Up Next magnet:?xt=urn:btih:ABA0B07CEF2CBD42A37915EB37D8050C6CE7C739 https://t.co/ObfSXBTLaChttps://t.co/95wsjZx1AO https://t.co/DbMp8OPsZG https://t.co/swH5E5VbKJ https://t.co/9bzxrHjz3b https://t.co/vLdo6BgRfU160809 KCON 2016 LA 몬스타엑스 엔딩 by플로라 https://t.co/ZLmniT3djm https://t.co/3IGCgLIxe0
8/9
2016
X

0