Sign in with Twitter

Username:

Hakan Şahin @byhakansahin Êlih(Batman)

Hakan Şahin Resmi twitter hesabı/Official twitter account/Hesabê twitter ê fermî/حساب تويتر الرسمي 🎓İst. Üni. Sosyoloji/🎓İzmir Deü ilahiyat mezunu

3,307 Following   3,465 Followers   654 Tweets

Joined Twitter 6/23/15


Xelqê Xwedê 'arif kirî Hem 'aqil û kamil kirî Nûrek di dil da hilkirî Eslê qisê rê dibetê | Hey Av û Av - 64Qenc vê qisê izhar bike Li 'arifan ikram bike Xelqê Xwedê 'aqil bike Da seh bikeyn kerametê | Hey Av û Av - 63Me'rifetê teftîş biken Pirsan li bûna pêş biken Qenc van qisan dirêj biken Li 'arifan kerahetê | Hey Av û Av - 62
1/18
2020
Ew suhbeta cara ewil Pêxemberan zanîn şuxil 'Eyb e li nik ehlê 'eqil Teftîş biken me'rifetê | Hey Av û Av - 61Miksî dibêt: Ey av we bû Pêxemberan 'aqil hebû Qet hewce pirsyaran nebû Wan dest giha bû suhbetê | Hey Av û Av - 60Kehnî dizên şet jê diçin Hindî Xwedê day ins û cin Qet kes nekir ev pirs ji min Ne ji enbîyayê ummetê | Hey Av û Av - 59Hetta giha me vî demî Carek nebû di nêv 'alemî 'Ebdek ji pişta Ademî Pirske ki ehwalê şetê | Hey Av û Av - 58
1/17
2020
Ev reng dibê ava zelal Borîn li min çend mah û şal Qet kes nekir ev reng sual Hetta niho vê sa'etê | Hey Av û Av - 57Feqîyê delal ez 'aşiq im Çi bikim ku ez ne natiq im Me'mûrê emrê Xaliq im Ah û fixana muhbetê | Hey Av û Av - 56
1/16
2020
@Realist_Baskan @salihandic
1/15
2020
Şikayet û sebbê bike Sed bar kitêb zêde bike Tim tu bêbextîyan bike Dîsa here şikayetê | Hey Av û Av - 55
1/14
2020
Ava mezin hîvîya meke Sîyaset û lîvka meke Paş vegere xwe kar bike Dîsa here şikayetê | Hey Av û Av - 54 @evinhelbest @eskintiihar 😄Hêj nû digo ava zelal Gorî te bî Rustemê Zal Te ez hiştime ker û lal Hîvî bikî min şefqetê | Hey Av û Av - 53Lewra Feqî her dilkul e Ji tirsa min her çavşil e Xweş me'mûrê bi zikrê dil e Belkî li te bê rehmetê | Hey Av û Av - 52Rebbê mezin mizgîn dida Bo avê cewab dida Min distûra Feqe dida Jê ra bike rî'ayetê | Hey Av û Av - 51
1/13
2020
Ya rebbî ev ne Feqe ye Ne 'alim e Cabir bi xwe ye Bû mani'ê hukmê te ye Pêk nayê 'îşê ummetê | Hey Av û Av - 50Ava mezin bes ximxime Domek rûnê bikelime Şevkê ki xwe ra binewime Bîstek were istirahetê | Hey Av û Av - 49Tevr û kulunk bê feyda ne Wekî hesnî tûtîya bi xwe ne Tu cara ne karê te ne Haza ji sun'ê qudretê | Hey Av û Av - 48
1/11
2020
Ji nû av li hev fittilî Pêla xwe da serê gelî Tîrek ji ser dara firî Dan wesfê Rebbê 'izzetê | Hey Av û Av - 47Avê digot min xef biken Piçek Feqe mijûl biken Kuçek ji binî pê hil biken Da wî belav kim li wî şetî | Hey Av û Av - 46Ji keleha zêdetir e Ji hezar hosta zanatir e Sed rêz bi hevre lê kire Sikrek daye ber vî şetî | Hey Av û Av - 45
1/10
2020
Pêla pêşî digot we ye Ne bi hing e ev Feqe ye Ma ew kelha mîrê me ye Talan bikin vê sa'etê | Hey Av û Av - 44Pêla paşî digot ya pêş 'Esker bigre taze bikêş Feqe bigre ji cih bimêş Bavê dîyarê xurbetê | Hey Av û Av - 44Gava Feqe li av reknî Pêla pêşî hat seknî Feqe go berberê min î Wer em bikin mucaletê | Hey Av û Av - 43
1/9
2020
Gava Feqe li av sehilî Lingek ji vir da wî milî Go av were ger qabil î Domek biken 'eşîretê | Hey Av û Av - 42Ava mezin xwe lê dida Pêla berê xwe li pê dida Pêla li pey li çokê dida Pêkve hucûm da qametê | Hey Av û Av - 41Gava Feqe li avê dida Pêla pêşî li navê dida Sed şukr û sed 'ehde dida Go ez xilasbûm ji ezîyetê | Hey Av û Av - 40Xweda di cih da gazî kirî Avê li hev siwar kirî Feqe li avê derbas kirî Hûn guh bidin vê hikmetê | Hey Av û Av - 39
1/8
2020
Gava Feqe li xwe fikirî Serî hilda bi ser da girî Got ya Rebbî em şakirî Ji te dixwazim himmetê | Hey Av û Av - 38Laşê Feqe xera meken Hestî were ji hev qut meken Bê Dewr û bê Yasîn meken Da xelq jê biken menfe'etê | Hey Av û Av - 37Feqe hewar kir totîya Teyran girîn li ser çîya Mizgîn gehandin masîya Rabin herne zîyaretê | Hey Av û Av - 36Wey Feqîyo wey muste'îd Ses wekî te xazî û şehîd Mi li van bestan kirne qedîd Teyran da wan xesaretê | Hey Av û Av - 35Ava mezin ev yek kirî Feqe bêserûber kirî Pêla li binî siwar kirî Berê wî daye Hêşetê | Hey Av û Av - 34
1/7
2020
Gava Feqe ji cih rakirî Şal û 'eba ji mila kirî Feqe bêserûber kirî Berê wî daye vî şetî | Hey Av û Av - 33.*Ku bavê dîyarê zulmetêGava Feqe xwe têk dida Pêla pêş xwe li stû dida Feqe girt û li erdî dida Go her bi me re li xesaretê | Hey Av û Av - 32Ava mezin li hev şêwirî Pêla pêş ji Feqe 'innrî Dav dav li Feqe fettilî Mu bavê dîyarê zulmetê | Hey Av û Av - 31
1/6
2020
Ava mezin qîrqîr meke Zikrî bike fexrê meke Ehlê Xwedê 'aciz meke Bese bide min ezyetê | Hey Av û Av - 30Ew 'alim in ez Feqe me Serserîyek şubhî te me Ez hewceyê pirsa te me Li min bike tu şefqetê | Hey Av û Av - 29Kanî dizên şet jê diçin Hindî Xweda da ins û cin Qet kes nekir ev pirs ji min Ji 'ulemayê ummetê | Hey Av û Av - 28 @Xece_porkure Êlih
1/5
2020
Avê digo: Feqî rabe Bê tedbîr û 'emel nabe Ji halê te dê çewa be Ji kê ra dikey vê subhetê | Hey Av û Av - 27Pursa Feqî bê cih nebû Lewra di Quranê hebû 'Erşê Xweda li ser te bû Ey av gelo bîra te tê? | Hey Av û Av - 26Ber çi meşruh e ew suxen Rojek ji bunyada mezin Bêna qedeh jê dihate min Ew bên ji bunyada te tê | Hey Av û Av - 25Dîdar û dun û sertem î Av î bi Rebbê 'alem î Tu hadis î yan qidem î Yan tu nizanî hikmetê Hey Av û Av - 24Vê kaxetê îsbat bike Qissan ji binyat da bike Yar û biran hişyar bike Wazih fehma min bi te tê | Hey Av û Av - 23Bifem û qîl û qal bibêj Hêdî bi lefzê hal bibêj Her Mîm û Hê û Dal bibêj Şerh û beyana kaxetê | Hey Av û Av - 22
1/4
2020
Heqîqeta çar cewheran Me'rifeta 'enasiran Punhan neken ji yar û biran Bifem bibêje hikmetê | Hey Av û Av - 21
1/2
2020
Ew xîveta 'alem di nav Bereketa feyzê di nav Min hem temenna kir ji av Ji me'neya heqîqetê | Hey Av û Av - 20
1/1
2019
Da seh bikem vê meselê Cuzek ji behsa ewwelê Dunya ji bo me menzelê Dewran û çerxa xîvetê | Hey Av û Av - 19
12/28
2019
Vê 'illetê iqrar bike Bes vê sirê sitar bike Carek li min izhar bike Da seh bikem hikayetê | Hey Av û Av - 18Bê dest û pa bê çeng û per Ev mewc û pêl û fetl û ger Ji kê ra dikey ev kerr û fer Nakey beyana 'illetê | Hey Av û Av - 17Zehmetpur î mihnetkeş î Wey nazik î tib'et xweş î Bêruh li erdê dimeşî Bêdest û pa tu ji kûve tê? | Hey Av û Av -16
12/27
2019
Hêjî li vê pîre dinê Daim diçî nasekinî Yan şubhetî qelbê min î Ji zehmetan û mihnetê | Hey Av û Av - 15Remz û siran vêkra dikey Teslîmîyê ji kê ra dikey Hemyan ji Baxwê ra dikey Hêjî di mehda xurbetê | Hey Av û Av - 14Lew bêlibas û tazî yî Seyranê reqs û bazî yî Ji kê ra dikey 'işqbazî yî Remzê di xwe îşaretê | Hey Av û Av - 13
12/26
2019
Lazim te mehbûbek heye Yan 'işq û meqsûdek heye Yan dost û metlûbek heye Lew bêlibas û kiswetê | Hey Av û Av - 12Geh geh spî şubhetî şîr Qet mislî te naçin çu tîr Ji 'işqa te yar tête bîr Ji meyla hebîb çûna te tê | Hey Av û Av - 11Dengê te tê bi roj û şev Ta'et dikey bê qelb û dev Peyda dibin ji te mewc û kef Şirîn ji rengê qudretê | Hey Av û Av - 10Xidmet dikey pê pa û dest Ta'et dikey bê çeng û pest Baxwê negot carek vewest Daim diçî dengê te tê | Hey Av û Av - 9Tu ji emrê kê têy bi bez Sewdaser î teşbîhî ez Ji kê ra dikey çûna bi lez Vê serqutan û xidmetê? | Hey Av û Av - 8
12/25
2019
Lew şev û rojan bê xewî Ji muhbetê lêk di tewî Şevtarîya qet nahewî Te ki emrê kê bi lez ketê? | Hey Av û Av - 7Ji kê ra dikey zikrê bi hal Qet guşguşê nakey betal Şubhî min î reht û 'emal Lew şev û rojan xew netê | Hey Av û Av - 6
12/24
2019
Ta'et dikey pê pa û dev Çendî dikey çûna li hev Dengê te tê bi roj û şev Zikrî dikey bi haletê | Hey Av û Av - 5 @ArgesArmanc 😂😂Da ez bizanim vê sirê Ji hindikê yan ji pirê Ji me'neya vê gurgurê Ji kê ra dikey vî ta'etê? | Hey Av û Av - 4Tu ji emrê kê têy û têy Heta kengî wê bêy û bêy Bo min bibêj heyranê kêy Da ez bizanim heyetê | Hey Av û Av - 3Bêrahet û bêsekne yî Yan 'aşiqê baxwê xwe yî Yan şubhetî qelbê me yî Te ji emrê kê bi lez ketê ? | Hey Av û Av - 2
12/23
2019
Hey av û av hey av û av Ma tu bi 'işq û muhbet î Mewc û pêlan tavêy belav Bêsekne û bêrahetê | Hey Av û Av - 1 @slavarezdar @roniisee Min biborîne lê ev nivîsa te jî ne rast e. :) @slavarezdar @roniisee Xwişk cûda ye xweşik jî cûda ye. Bir yanlışı düzelteyim derken başka bir yanlış yapmak böyle bir şey. :)
12/22
2019
@serfirazeus 😊 @UsiveMamo 😀Adam sokağa çıkar. Ve önüne çıkan ilk kişiye parasını gasp etmek için bıçak çeker. Ve paralı kişi kaçınca gaspçı da… https://t.co/qoxVq0LEMC
12/21
2019
@Sedatbozkurt04 Spasxweş. :) @Sedatbozkurt04 Ev tiştekî xweş bû. :)
12/20
2019
Ji mirovê tima ra tiştê herî piçûk jî gelek mezin xuya dike.
12/19
2019
Ew Xwedayê ku wekî mirovan hatiye pênasekirin, me ji wan mirovên ku xelkî ew kirine Xweda, biparêze. @zine_xan Nexwe j'alî te ve kêfxweş bûm, ji alî wî ve jî xemgîn bûm. Dîsa jî bela ku vî peyamî daye ber çavan tiştekî baş e. @zine_xan Bi rastî ev hevokeka nexweş e û divê ku "...Lê bi xwe ra..." be.
12/17
2019
Ku hûn yekî bi dîn û eletewş ra gelek xeber bidin, piştî demekî din hûnê jî pê re bibin eletewş û nehêja. Ku hûn y… https://t.co/rAi5Cl1IGJDilê mi’ j’ bilî te dilber na gire Li cihê gewherê gewher na gire Dil sotemenî û evîna te agir Bê sotemenî agir her… https://t.co/kzPkpxeATXMirovê ku li nav çavên we binêre û ji we ra derewa bike hûn jî li ber wî/wê nekevin.
12/16
2019
@hezadlekem_izar 😁😁Ey dilbera bejinzirav Dêm şûşeya tijî gulav Wey esmera tilî zirav Wêran ez im mal'am xirab Feqiyê TeyranNebîne pîr û kal im, tim dinalim Di cengê da şepal im, pir xeroş im Cegerxwîn @sertifdayan Birinden(mevcut müslümanlık) neyse de diğerine(islam) onay vermem.Mirovê ku nizanibe bifikire her dem dibe xulamê kesên din. "Düşünmeyi bilmeyen insan her zaman başkalarının kölesi olur."Divê ku misilman dîsan jî bibin misilman. "Müslümanların tekrar müslüman olması lazım.""dilêm ji derdê te herdem xemîn e balîfêm kevir, doşekem zemîn e sûcêm ev e ku min ji te hez kirye ma her ê j’te hez dike dilbixwîn e" @araratgli Spas dikim. Merît, ye Feqiyê Teyran e.Dermanê jaran tu yî Hîva li çardan tu yî Sêva li daran tu yî Gula biharan tu yî Tiryê nûbaran tu yî Aşiqê nûr… https://t.co/uVb5JRXu4t
12/15
2019
"di ber goristanê re buhurîm kêm zêde min halê dewlemend û feqîran dît tê de ne feqîr bê kefen ketibûn bin axê ne d… https://t.co/jUUbdGx8iRDil bilmek, biraz bilinç işidir. Kendisiyle aynı renkten olanlarla yaşayıp kendi dilini öğrenemeyen olduğu gibi ken… https://t.co/yoRzo8DctXHeke hûn nezanin çi dixwazin, hûn di nezanîna xwe de dixeniqin û nezanîna we dibe bela serê we. Hişê xwe bînin serê… https://t.co/q6gsMJQXC8 @kurdiaforizma 👏👏👏Bi pereyekî gelek, mizgeftên gewre çêdikin û piştre tê de rûdinin û ji bo feqîran duayan dikin ! "Büyük paralar ha… https://t.co/QnzoJEJoGj
12/14
2019
@sipan212121 firşik, ûr
12/13
2019

0