Sign in with Twitter

Username:

CAVO Ceredigion @cavoceredigion Lampeter, Ceredigion

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion / Ceredigion Association of Voluntary Organisations. Promoting & supporting voluntary community action in Ceredigion.

950 Following   1,799 Followers   7,511 Tweets

Joined Twitter 8/17/12


Register to upgrade your broadband today As a rural resident or business, you could be entitled to a broadband upgr… https://t.co/8rk2I2nos9Charity Governance Update Tuesday 27 October, 2pm – 3pm This session will be useful for anyone with an interest in… https://t.co/cqd0DNRK3eDiweddariad Llywodraethu Elusennau Dydd Mawrth 27 Hydref, 2pm - 3pm Bydd y sesiwn hon yn ddefnyddiol i unrhyw un sy… https://t.co/IIqlRcQh6ehttps://t.co/GoGgQ5bYU5Prynhawn I Good afternoon Share ... Rhannu... #Charedigrwydd #Kindness #Cymuned #Community #CymdogionDahttps://t.co/QwZpAbmsg3
Retweeted by CAVO Ceredigion
10/22
2020
IMPORTANT NOTICE for upcoming national ‘firebreak’ period: Flu vaccination appointments are important medical rea… https://t.co/21PF7TxLoD
Retweeted by CAVO Ceredigionhttps://t.co/iH7PuhZUb3Os ydych chi’n gweithio yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, mae’r Hwb Gwybodaeth newydd yn rhoi mynediad hawdd i ch… https://t.co/JcYA3oQKznIf you work in the voluntary sector in Wales the new Knowledge Hub gives you easy access to a range of online infor… https://t.co/HBIHotjT0C
10/21
2020
@tivyside @CambrianNews @DPOPCC @DyfedPowys @DPPLampeter @UWTSDLampeter @LampeterRT @cavoceredigion @lampetertownhttps://t.co/VXCjkmHMb5
Retweeted by CAVO CeredigionCYFAILL MEWN ANGEN 💸 FRIEND IN NEED 💸 #Cyllido #Funding @CarmsCouncil @CeredigionCC @Pembrokeshire @CAVSCarmshttps://t.co/bYCfKJv8SV
Retweeted by CAVO CeredigionCYFAILL MEWN ANGEN 💸 FRIEND IN NEED 💸 #Cyllido #Funding @CarmsCouncil @CeredigionCC @Pembrokeshire @CAVSCarmshttps://t.co/LtaNwPS7Yq
Retweeted by CAVO Ceredigionhttps://t.co/yHF0190NpA 21/10/2020 11:00 🧡 28/10/2020 11:00 💚 02/11/2020 14:00 ❤️ Ymunwch â sesiwn heddiw... Joi… https://t.co/luyhf0dZxR
Retweeted by CAVO Ceredigion
10/20
2020
Knowledge Hub is the new way for voluntary organisation in Wales to upskill, learn & access high quality informatio… https://t.co/2S0mJRU6gFYr Hwb Gwybodaeth yw’r ffordd newydd i fudiadau gwirfoddol Cymru ddatblygu sgiliau, dysgu a chael gafael ar wybodae… https://t.co/0FLDdnX7nw
10/19
2020
@CysylltuConnect @CAVSCarms @CarmsCouncil @HywelDdaHB @PublicHealthW @WelshGovernment @cavoceredigion @CeredigionCChttps://t.co/5iHtDgLDTL
Retweeted by CAVO CeredigionThis weekend we want to say THANKS to our amazing team of #LivingSeas Volunteers 🙏💙 Despite COVID19 volunteers are… https://t.co/34BQPynOXP
Retweeted by CAVO Ceredigion @CysylltuConnect @CAVSCarms @CarmsCouncil @HywelDdaHB @PublicHealthW @WelshGovernment @cavoceredigion @CeredigionCChttps://t.co/d80aZecRxE
Retweeted by CAVO Ceredigionhttps://t.co/oLz1LqcMfV
10/16
2020
Bob blwyddyn trwy gydol mis Hydref mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymweld ag ysgolion ledled y wlad i hyrwyddo Sh… https://t.co/cOginjGEBxEach year throughout October the Welsh Ambulance Service visits schools up and down the country to promote Shoctobe… https://t.co/UErYV6ebDXCerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru, Teithiau cerdded byr, cyfeillgar ac am ddim West Wales Walking for Wellbeing… https://t.co/OxQP9V3h2dhttps://t.co/JRe0uLBKMH
10/15
2020
@CysylltuConnect @CAVSCarms @CarmsCouncil @HywelDdaHB @PublicHealthW @WelshGovernment @cavoceredigionhttps://t.co/x7kFXNFNOv
Retweeted by CAVO Ceredigion#BeatFlu this winter. Take a look at the North Ceredigion Cluster flu video👇🏼 Have you had yours yet? #vaccineshttps://t.co/e2HSeicijJ
Retweeted by CAVO CeredigionYr wythnos yma (o 12 Hydref) bydd CGGC mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau yn rhannu straeon gan w… https://t.co/NyIcR0DBIMThis week (from 12 October) WCVA in partnership with the Charity Retail Association will be sharing stories from ch… https://t.co/gGFpv02ubh @CysylltuConnect @CAVSCarms @CarmsCouncil @HywelDdaHB @PublicHealthW @WelshGovernment @cavoceredigion @CeredigionCChttps://t.co/yptpgQILgE
Retweeted by CAVO Ceredigion
10/13
2020
#BeatFlu this winter. Take a look at the North Ceredigion Cluster flu video👇🏼 Have you had yours yet? #vaccineshttps://t.co/k7QbRLxiTo
Retweeted by CAVO Ceredigion
10/8
2020
Angen gwirfoddolwyr i fod yn Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn ardal Dyfed-Powys. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma:… https://t.co/DtnVeQQfoA
Retweeted by CAVO CeredigionIndependent Custody Visitors needed across the Dyfed-Powys area. For more information click here:… https://t.co/cZcyNOGcLd
Retweeted by CAVO Ceredigion
10/7
2020
Dydd Mercher yma! This Wednesday! https://t.co/TYGtL1bIcq
9/28
2020
Peidiwch ag anghofio! Don't forget! https://t.co/pPoVOfOOlw
9/23
2020
💰Cyllid Sefydliad Morrisons 💰Morrisons Foundation funding 🔗https://t.co/buq9TemW5A https://t.co/NVdkbfuMbG
9/22
2020
📆Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru 📆Strengthen… https://t.co/AHIyMUqOTg
9/21
2020
🏚️Canllawiau ar gyfer Lleoliadau Cymunedol yng Ngheredigion 🏚️Guidance for Community Venues in Ceredigion 🔗… https://t.co/XoC6g2wGxf
9/18
2020
https://t.co/xIi14zrzbC🌈£1.3m i gefnogi pecyn o wasanaethau iechyd meddwl i bawb 🌈£1.3m to support package of mental health services for… https://t.co/xaIzoag2yW @DDAS_GCAD @choices_swan @cwm_taf @TheGDAS @dan_247 @CyfleCymruDyfed @CyfleCymruWBay @CyfleCymruSwanhttps://t.co/HCfL5iQCt0
Retweeted by CAVO Ceredigion💖 Diolch @yrawrgymraeg am ein helpu hyd yma - #ceredigion sydd nesaf - Adnabod rhywun sydd eisiau dysgu Cymraeg?… https://t.co/cZkiotjrOy
Retweeted by CAVO Ceredigion
9/17
2020
💻Gweminar: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol – trosolwg o recriwtio bwrdd 💻Webinar: How to recruit diverse bo… https://t.co/M7Lb5j39xi
9/16
2020
We want to celebrate your remarkable community spirit and share the kindness of local residents, who are helping th… https://t.co/iC4CfrfhP3
Retweeted by CAVO CeredigionRydym am ddathlu eich ysbryd cymunedol rhyfeddol a rhannu caredigrwydd trigolion lleol, sy'n helpu ac yn cefnogi'r… https://t.co/0g9QFICQrl
Retweeted by CAVO CeredigionSome of the #YouthLedGrant panel members might be interested to attend this on Thursday #environment #communityhttps://t.co/I7r8NJNlhG
Retweeted by CAVO Ceredigion**COMPETITION** 🎨 There are only 2 weeks left to enter this years Mike Parry Art Award 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 If you have been i… https://t.co/YyIaxKPrZ0
Retweeted by CAVO Ceredigion💻Gronfa Cadernid y Trydydd Sector: Gweminar Cam 2 💻Third Sector Resilience Fund: Phase 2 webinar 🔗… https://t.co/z7a5Hvb5iI📅Digwyddiadau i Ymddiriedolwyr – Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol y Comisiwn Elusennau a Chynhadledd Llywodraethu Eluse… https://t.co/6TGweSslrq
9/15
2020
🏅'Cwrdd â'r Cyllidwr': Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein 🏅‘Meet the Funder’:… https://t.co/abwS5xHGN2
9/14
2020
🤔Gweminar – Diswyddiadau a Bywyd ar ôl Absenoldeb Seibiant: Ystyriaethau Tymor Hir i Gyflogwyr 🤔Webinar – Redundan… https://t.co/NdCq8fp55K
9/11
2020
📽️Ydych chi’n gymwys i gael cymorth o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol? 📽️Are you eligible for support from the Cult… https://t.co/7FRR7RGUbh
9/10
2020
NEW! Solace is a peer-supported video group, facilitated by experienced eating disorder clinicians, for anyone supp… https://t.co/80TbIgQyIl
Retweeted by CAVO CeredigionBook you place now for 'Climate Action for Churches' 29th Sept. https://t.co/G6BXXJma6X Hear from those already tak… https://t.co/SVUpMlis1B
Retweeted by CAVO Ceredigion🏡Gweminar – Gweithio Ystwyth: Y “Normal Newydd”? 🏡Webinar – Agile Working: The “New Normal”? 🔗… https://t.co/IuJIBbrzYi
9/9
2020
📘Addysg Oedolion Cymru Prosbectws ar gyfer Hydref 2020 📕Adult Learning Wales Prospectus for Autumn 2020 🔗… https://t.co/84acLmYtRN
9/8
2020
Join us this Friday for a 1-hour guide to building resilience in your teams. If your staff members are feeling stre… https://t.co/HDbn2vOBci
Retweeted by CAVO CeredigionHeddiw mae Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru yn newid i ddarparu cefnogaeth goroesi ac adfer i fudiadau gwirfodd… https://t.co/QZaUoM3YIX
Retweeted by CAVO CeredigionToday the Third Sector Resilience Fund for Wales is changing to provide survival and recovery support for voluntary… https://t.co/UoEsd4EYPL
Retweeted by CAVO Ceredigion🏚️Reopening community venues – latest developments and a focus on people 🏚️Ailagor lleoliadau cymunedol - y datblyg… https://t.co/gYl6mYqpOH
9/7
2020
A shout out to people in Mid Wales who love their community & want to make a positive change. Here's a free online… https://t.co/OWVY95kOzX
Retweeted by CAVO Ceredigion📢Oeddech chi'n gwybod bod Gais wedi creu rhwydwaith o wefannau cymunedol yng Ngheredigion? 📢Did you know that Golw… https://t.co/lJ3AJBDHQF
9/4
2020
TODAY 03/09/20 at 11am #Cardigan Virtual Volunteering Fair @cavoceredigion #SpotlightCeredigion https://t.co/o4wHArR8fC
Retweeted by CAVO Ceredigion💻5 Cynhyrchion Elusen ddigidol efallai nad ydych chi'n gwybod amdanyn nhw 💻5 Charity Digital products you might no… https://t.co/VseUh1Ynp0
9/3
2020
Do not miss #Cardigan Virtual Volunteering Fair on 3rd September at 11am 2020! See poster for more details… https://t.co/YYJy9E9qeg
Retweeted by CAVO Ceredigion💰Cronfa Gymunedol Aviva nawr ar agor 💰Aviva community fund now open 🔗 https://t.co/pPDtXE8lZI https://t.co/EdxD53EeQ3
9/2
2020
Ydych chi'n byw ym Mlaenrheidol neu Bontarfynach ac wedi cael eu heffeithio gan Coronavirus? Os felly, gallech fod… https://t.co/mef9NeOuEL
Retweeted by CAVO CeredigionDo you live in Blaenrheidol or Pontarfynach and have been affected by the Coronavirus pandemic? If so, you could be… https://t.co/KooArJWkBi
Retweeted by CAVO Ceredigion🌈Fair Wirfoddoli Rithiol Aberteifi 🌈Cardigan Virtual Volunteering Fair 🔗https://t.co/pXvYfIZFSRhttps://t.co/nRbNlhBkci📣Sicrhau fod lleisiau pawb yn cael eu clywed yn Etholiadau Cymru 2021 📣Ensuring everyone’s voice is heard at Wels… https://t.co/MDuvqf2Fbg
9/1
2020
Date For Your Diary! #Cardigan Virtual Volunteering Fair will be held on 3rd September at 11am 2020! interested?… https://t.co/QQ6UfDLqCL
Retweeted by CAVO Ceredigion
8/31
2020
Date For Your Diary! #Cardigan Virtual Volunteering Fair will be held on 3rd September at 11am 2020! interested?… https://t.co/BNVNcJslB6
Retweeted by CAVO Ceredigion#ThursdayThoughts want a space for nature like this one in your community? 🌻🦋💚Apply for a #BacktoNature pack today… https://t.co/azNiqdsCox
Retweeted by CAVO CeredigionEin gêm olaf o'r Haf... 'Fireball'! 🔥⚽ Our last game of the Summer... Fireball! 🔥⚽ @cavoceredigion @CSCeredigionhttps://t.co/1N9pyYmyTw
Retweeted by CAVO Ceredigion🌈Fair Wirfoddoli Rithiol Aberteifi 🌈Cardigan Virtual Volunteering Fair 🔗https://t.co/hGaLX7aNUu… #Aberteifihttps://t.co/nEa5v3M6kV❓COVID-19 – Allwn ni gynnal cyfarfod cyffredinol blynyddol (CCB) ein helusen? ❓COVID-19 – Can we hold our charity… https://t.co/GEziHqhApw
8/28
2020
🏚️Grantiau Hyfywedd Prosiect i edrych ar ddefnyddiau posib ar gyfer adeilad ac yn ei gyflwr presennol ar gael nawr… https://t.co/BnuXC16e98
8/27
2020
Could you provide some much needed support in your community? Join the Cardigan Virtual Volunteering Fair on Thurs… https://t.co/qo9JtnSutc
Retweeted by CAVO Ceredigion🌈Fair Wirfoddoli Rithiol Aberteifi 🌈Cardigan Virtual Volunteering Fair 🔗https://t.co/or6G2jvwv6 @HanesAberteifihttps://t.co/zGB2owB9D9Allwch chi fwrw popeth i lawr gyda un tafliad? 🎳 Can you knock all the targets over in one throw? 🎳… https://t.co/IvhUYNa5Uc
Retweeted by CAVO Ceredigion💰Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol nawr ar agor 💰Voluntary Services Recovery Fund now open 🔗… https://t.co/CDnVnS5rzB
8/26
2020
Could you provide much needed support in Cardigan? Please see event from @cavoceredigion #Volunteering https://t.co/SX8htpclO9
Retweeted by CAVO CeredigionDyddiad cau wedi ymestyn! Closing Date has been extended! @cavoceredigion https://t.co/E2i1mAIo42
Retweeted by CAVO Ceredigion📰The Summer edition of the Carers magazine is out now 📰Mae rhifyn haf o'r cylchgrawn gofalwyr allan nawr 🔗… https://t.co/5E3o51zBdx
8/25
2020
Mae'r dyddiad cau ar gyfer y Grantiau dan Arweiniad Pobol Ifanc wedi'i estyn 📅 18-09-2020 🕛12.00yp 💷£1000 The dead… https://t.co/IkEALM7z34If you live in #Penparcau & have encountered a hate crime you can call 0300 3031 982 for support #Aberystwythhttps://t.co/Cm97TwiD1Y
Retweeted by CAVO CeredigionDyma wythnos olaf o'r Rhaglen Haf. Rhowch gynnig ar y sialens yma. This is the last week of our Summer Programme. H… https://t.co/HLBt6GA6AY
Retweeted by CAVO Ceredigion💻Women and Problem Gambling Webinars 💻Gweminarau Phroblemau Gamblo Merched 🔗 https://t.co/sAoTGnlmIE https://t.co/nWMuxugwDOInterested in #growing #food, #plants & #flowers. Get involved, JOIN the #Penparcau Planting Project.… https://t.co/GXafavVQ5G
Retweeted by CAVO Ceredigion
8/24
2020
Still got those balloons?! Try out this obstacle course idea! 🎈 Ydy’r balŵns dal gyda chi?! Rhowch gynnig ar y syni… https://t.co/hkFMATrldX
Retweeted by CAVO Ceredigion
8/23
2020
🌐Cronfa uwchraddio band eang 🌐Broadband upgrade fund 🔗https://t.co/EtX7duxcbq https://t.co/SWoZ3WoiAX
8/21
2020
New podcast! Covid Lessons from Ceredigion. You can learn more about the work of the voluntary sector in the health… https://t.co/izVgRECSgx
Retweeted by CAVO CeredigionPodlediad newydd! Gwersi Cofid o Geredigion. Gallwch ddysgu mwy am waith y sector gwirfoddol yn y sector iechyd a g… https://t.co/BN6QCQRYQ5
Retweeted by CAVO Ceredigion🌈How Investing in Volunteers helps organisations cope with crisis 🌈Sut mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn helpu m… https://t.co/MGB71rxEIB
8/20
2020
😷Volant Trust – Covid 19 Response Fund 😷Cronfa Ymateb Covid 19 Ymddiriedolaeth Volant 🔗https://t.co/UvC7xY15YN https://t.co/NgPk2CecS0
8/19
2020
💰Lloyds Bank Foundation – Covid 19 Recovery Fund 💰Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adferiad Covid19 🔗… https://t.co/hM8Bonkuty
8/18
2020
Penparcau Community Forum seeking new volunteers for The Board of Trustees @cavoceredigion @VolWales https://t.co/M1cpYGd6w9
Retweeted by CAVO CeredigionBydd angen 🎈 arnoch ar gyfer hwn! You will need a 🎈 for this activity! #ActifAdre https://t.co/w0J7UxB0D0https://t.co/jPoeH7peQf
Retweeted by CAVO Ceredigion📂Ailagor yn ddiogel – Canllawiau ICSA ar gyfer ymddiriedolwyr 📂Re-opening safely – ICSA guidance for trustees 🔗… https://t.co/qvhHdN1O6r
8/17
2020
Pa mor isel allwch chi fynd?! Pwy sydd am roi cynnig ar limbo y penwythnos hwn? How low can you go?! Who want's to… https://t.co/nHYFiWkovg
Retweeted by CAVO CeredigionA call out to people who love their community & want to see positive change. Our next Hack of Kindness event will b… https://t.co/joKBLUxNkr
Retweeted by CAVO Ceredigion💰Sesiwn Holi ac Ateb am ddim gyda swyddog Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol 💰Q&A session with The National L… https://t.co/cJrQPw4VnR
8/14
2020

0