Sign in with Twitter

Username:

Centraal Planbureau | Beleidsrelevant, economisch onderzoek | Onafhankelijke ramingen voor politiek beleidsdebat

100 Following   9,732 Followers   1,779 Tweets

Joined Twitter 7/26/10


Aanstaande maandag 17 augustus publicatie #augustusraming om 9 uur op de website https://t.co/ogJ9JF5R0R Voor journ… https://t.co/QTZHpaxizL
8/11
2020
Door de daling van de vennootschapsbelastingtarieven in Europa wordt het steeds aantrekkelijker om winsten als divi… https://t.co/fcW7WbV2C2
Retweeted by Centraal Planbureau
8/10
2020
KVS Economencafé ism @bo_feb & Wim Drees Fonds: Wat is verstandig begrotingsbeleid voor het nieuwe kabinet? 1 sep… https://t.co/OY8qWb2phd
Retweeted by Centraal PlanbureauTiptweet: @CPBnl publiceert op 17 augustus om 09.00 uur de #augustusraming, de concept Macro Economische Verkenning… https://t.co/DBR1SvTBpp
8/7
2020
Risico’s worden in de eurozone ook privaat gedeeld. https://t.co/kTTRuLxCsI #ESB #Kort
7/31
2020
We have nominated new leadership! Sander van Veldhuizen from @CPBnl will be the new chair of the Network. Sebastia… https://t.co/Fs6tt9u9W6
Retweeted by Centraal Planbureau
7/30
2020
CPB Wereldhandelsmonitor: het wereldhandelsvolume is in mei 1,1% afgenomen tov april, volgend op een daling van 12,… https://t.co/Z5jHBWtmv7Zorgkeuzes in Kaart inventariseert een breed scala aan #beleidsopties voor de #zorg, aangeleverd door politieke par… https://t.co/9vxAzkm2rR
7/24
2020
Afbouw #crisisondersteuning zelfstandig ondernemers past bij derde #steunfase, meer info: https://t.co/XFd7KdgR06 https://t.co/Yw4SToDtqa
7/16
2020
In hoeverre is met deeltijdpensionering een toereikend pensioen geborgd? Volgens onderzoekers Tunga Kantarcı (@TIU)… https://t.co/kbvXCgm6MT
Retweeted by Centraal Planbureau
7/14
2020
'Er is grote behoefte aan statistieken, die zowel binnen als buiten het stelsel van nationale rekeningen worden gem… https://t.co/O7YIBxA3eQ
Retweeted by Centraal PlanbureauDe einduitslag van ongeveer 8% van de #leerlingen zou veranderd zijn door het vervallen van de centrale… https://t.co/tJqFTdiYNw
7/9
2020
Door de geschrapte #eindtoets vanwege de #coronacrisis lopen naar schatting 14 dzd leerlingen een hoger… https://t.co/u2YVfwDsHK
7/6
2020
Tip: volgende week twee publicaties over gevolgen beslissingen in lager en voortgezet #onderwijs door #coronacrisis https://t.co/rOpAYkcAbZ
7/3
2020
🔎De brutoloongroei bleef in 2014-2018 achter bij de cao-loongroei door instroom jonge werknemers en flexwerkers én… https://t.co/yXtg3oJXFk
Retweeted by Centraal PlanbureauDe laatste jaren was de incidentele loongroei negatief. Opmerkelijk, want tijdens eerdere perioden van toenemende k… https://t.co/kD1GEjvFMB
Retweeted by Centraal Planbureau#brutolonen zijn tussen 2014 en 2018 minder hard gestegen dan #cao-lonen. Opmerkelijk in periode van toenemende kra… https://t.co/A0fpxjXguX
7/2
2020
Brede aanpak nodig voor oplossen #mobiliteitsvraagstukken gericht op stedelijke #bereikbaarheid,… https://t.co/L2ZKEz6Q7n
6/30
2020
Brede aanpak nodig voor oplossen #mobiliteitsvraagstukken gericht op stedelijke #bereikbaarheid,… https://t.co/yfmKSuYX2aVersterken automatische #stabilisatie, bevorderen van de #arbeidsmarktmobiliteit, of het naar voren halen van gepla… https://t.co/mHng4ZvzJE
6/29
2020
Tip: volgende week dinsdag publicatie #kansrijk #mobiliteitsbeleid over aanpak mobiliteitsvraagstukken. Meer inform… https://t.co/qBY1yDkZRU#baanverlies door #crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet. Meer lezen: https://t.co/IyzACX87IC https://t.co/KY4xmtb2LU
6/26
2020
Ongekende daling van# wereldhandel in april. De #wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau @CPBnl laat in a… https://t.co/jAooUmWaFIBij minder behan­delen blijft de zorg op peil en lopen de patiënten niet weg. Dat de zorgkosten écht omlaag kunnen… https://t.co/myEuXMV5zf
Retweeted by Centraal PlanbureauNieuwe manier van werken #ziekenhuizen leidt tot doelmatiger #zorg zonder #kwaliteitsverlies. Publicatie over nieuw… https://t.co/malpWP527A
6/25
2020
NOG TWEE DAGEN!! Wij zoeken een (ervaren) woordvoerder en een (eind)redacteur. Samen met vijf collega’s ben je vera… https://t.co/zX0rFEV98a
6/23
2020
Tip: volgende week dinsdag publicatie #kansrijk #onderwijsbeleid en donderdag publicatie over #kostenreductie in de… https://t.co/sYGDklv30I
6/19
2020
Met huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in NL de komende jaren met ruim een kwart toe. Gerichte maatregelen om… https://t.co/mZ9RTPa2wv
6/18
2020
Met huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in NL de komende jaren met ruim een kwart toe. Gerichte maatregelen om… https://t.co/NbwMx7dnFgHoe kan het kabinet de stijgende armoede tegengaan? Het SCP en @CPBnl analyseerden veertig beleidsopties. Morgen ve… https://t.co/LsLzGpXpfW
Retweeted by Centraal PlanbureauDe berekeningen gaan uit van structurele effecten, deze zijn daarom slechts in beperkte mate gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur.
Retweeted by Centraal PlanbureauHet directe effect van een verhoging van het minimumloon op de werkgelegenheid (uitgedrukt in vervulde werknemersba… https://t.co/YDIhZslf8U
Retweeted by Centraal PlanbureauPrachtige 'statische' koopkrachtplaatjes van het CPB, maar daarachter gaat zich een koopkrachtdrama voltrekken… https://t.co/urSjRsNdGC
Retweeted by Centraal Planbureau
6/17
2020
persmeeting op gepaste afstand over juniraming door Pieter Hasekamp https://t.co/WTPPJAVFVEIn #basisraming daalt #bbp dit jaar met 6% en neemt volgend jaar met 3% toe; de #werkloosheid loopt op tot 7% en he… https://t.co/VFyZYyDFax#werkloosheid loopt op en #crisis versterkt tweedeling #arbeidsmarkt. Meer weten: https://t.co/2ZLSshgdYd https://t.co/vnMTPlyQ0X#juniraming CPB: #onzekerheid economische vooruitzichten groter dan anders. CPB presenteert naast #basisraming ook… https://t.co/ynxacH8p36Economische ontwikkeling en #productie volgend jaar nog lager dan voor #coronavirus. Meer weten:… https://t.co/vNhlSf47Ws
6/16
2020
Morgen dinsdag 16 juni publicatie #juniraming om 7 uur. Voor journalisten houden we een persbijeenkomst morgenochte… https://t.co/0i6Ak7Qxx1Hiring! Wij zoeken een (ervaren) woordvoerder en een (eind)redacteur. Samen met vijf collega’s ben je verantwoordel… https://t.co/M4mwAzDkWV
6/15
2020
CPB-directeur: 'Je kunt de economie niet bevriezen, crisis dwingt tot aanpassing' https://t.co/II7xsLy85C
6/14
2020
Mooi nieuws: @J_Dijsselbloem wordt lid van ons advies- en toezichtsorgaan. Hij draagt graag zijn steentje bij om te… https://t.co/M5m2gTGWQfTip: volgende week dinsdag publicatie #juniraming en donderdag #Kansrijk Armoedebeleid ism @SCPonderzoek https://t.co/mGLJAIhMEdDaling werkzame personen sinds #coronavirus weliswaar historisch, maar internationaal gezien beperkt. Verschillen i… https://t.co/pF2G8r2JWb
6/12
2020
Aanstaande dinsdag 16 juni publicatie #juniraming om 7 uur, Voor journalisten houden we een persbijeenkomst op dins… https://t.co/48K52SYoKF
6/10
2020
CPB zoekt 5 wetenschappelijke medewerkers. Wij bieden graag kansen aan wetenschappers met aantoonbare affiniteit me… https://t.co/PXX4MLpAc9Betere #spreiding eigen bijdrage verlaagt risico #verpleeghuiszorg. Door #overwaarde van het huis mee te nemen bij… https://t.co/OKWlRMQRUz
6/9
2020
Tip: binnenkort publicatie van onderzoek naar eigen betalingen in de zorg in samenwerking met @Netspar https://t.co/U5UcEUm3Px
6/5
2020
Maak deeltijd #thuiswerken mogelijk, spreid arbeidstijden en faciliteer online onderwijs, adviseert de Denktank Cor… https://t.co/xeDBhlPclO
Retweeted by Centraal Planbureau#lastenverlichting levert meer op voor #huishoudens dan subsidies op #wonen. Zorgen voor voldoende #woningbouw blij… https://t.co/ThTLd8WePT
6/4
2020
We houden de druk op het OV beheersbaar wanneer we gedeeltelijk thuisblijven voor werk en onderwijs. Dat adviseren… https://t.co/FvU5cIV39v
Retweeted by Centraal Planbureau @CPBnl heeft #beleidsopties voor aanpak #EMU geanalyseerd. Meer weten: https://t.co/mVRLlvKjq3 https://t.co/mh7AM4EFNi#huishoudens met weinig #vermogen zijn kwetsbaar voor #inkomensverlies door de #coronacrisis. Vooral #zelfstandigen… https://t.co/XVVzmBwmXY#coronacrisis legt kwetsbaarheden financiële systeem bloot. Meer weten: https://t.co/amNEcc0rSa https://t.co/fTGNl1wJIe
6/2
2020
Morgen dinsdag 2 juni publicatie #Risicorapportage Financiële Markten 2020, voor journalisten houden we morgen een… https://t.co/nYYbWXkyqp
6/1
2020
Gedrag en leidinggeven in tijden van corona KVS Jaarlezing 2020 door Femke de Vries, met aansluitend reflecties op… https://t.co/MAGmhMAE4x
Retweeted by Centraal Planbureau
5/31
2020
Het afnemend vertrouwen van burgers in de feiten, cijfers en analyses bestrijden door het produceren van meer feite… https://t.co/GO3OnSyEhI
Retweeted by Centraal Planbureau
5/30
2020
Volgende week #publicatie update Kansrijk #woonbeleid op https://t.co/wsqKBDZKMr https://t.co/JBL9of4CSX
5/29
2020
A.s. dinsdag 2 juni publicatie #Risicorapportage Financiële Markten 2020, voor journalisten houden we een persbijee… https://t.co/0gMc1z35GVOntheffing #sollicitatieplicht #bijstandsgerechtigden zorgt niet voor minder uitstroom naar werk. Meer begeleiding… https://t.co/hbwVt83LduVanuit brede welvaart naar oplossingen kijken van coronacrisis stellen @CPBnl @Leefomgeving en @SCPonderzoek. Herst… https://t.co/HK4nHF6noi
5/28
2020
CPB zoekt 5 wetenschappelijke medewerkers. Wij bieden graag kansen aan wetenschappers met aantoonbare affiniteit me… https://t.co/nFeK7UVYHs
5/27
2020
De vrijwillige #energielabels voor woningen uit de periode 2008-2014 bevatten beperkte #informatiewaarde. De inform… https://t.co/Dauf0Qtu1x
5/26
2020
Wereldhandelsmonitor: met -1,4% is wereldhandel nauwelijks lager dan in de voorgaande maanden, toen wereldhandel ge… https://t.co/uwMC2HuI5ECPB wereldhandelsmonitor: het wereldhandelsvolume is in maart 1,4% afgenomen tov februari, volgend op een daling va… https://t.co/JUTKyZKHLT
5/25
2020
Volgende week #publicatie update Kansrijk actief #arbeidsmarktbeleid op https://t.co/wsqKBDZKMr én publicatie evalu… https://t.co/J6i1VAr5E4
5/22
2020
Het CBS publiceert vandaag de Monitor Brede Welvaart & de SDG's. De monitor beschrijft hoe de brede welvaart zich h… https://t.co/jfBHwkbEk1
Retweeted by Centraal PlanbureauPast Tinbergens model van rationele beleidsvoorbereiding op basis van wetenschappelijke analyses nog wel bij de wer… https://t.co/KLdxTkmmEk
Retweeted by Centraal Planbureau
5/20
2020
Publicatie #kansrijk sociale zekerheid met meer dan 70 beleidsmaatregelen op het gebied van #arbeidsongeschiktheid,… https://t.co/hLeI2krvFq
5/19
2020
Volgende week publicatie update sociale zekerheid van Kansrijk actief arbeidsmarktbeleid op https://t.co/BIjMxFcHlG https://t.co/R9Da0TmGX2
5/15
2020
Sterke daling gewerkte uren op #arbeidsmarkt, 13% minder gewerkte uren dan voor de #lockdown, daling werkzame… https://t.co/sIA68KMIim
5/14
2020
#Toegankelijkheid van hoger #onderwijs vanuit havo en vwo is gelijk gebleven na invoering #leenstelsel blijkt uit o… https://t.co/4W4XwTBZm7
5/12
2020
Tiptweet: volgende week publicatie over #effecten Wet studievoorschot (#leenstelsel) op aantallen scholieren van ha… https://t.co/6n7mr5S5WS
5/8
2020
@CPBnl @Leefomgeving @SCPonderzoek en @rivm adviseren kabinet – vanuit sociaal, economisch, leefomgevings- en gezon… https://t.co/RfChuteASzOm #innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen.… https://t.co/vACNdevYI9
5/7
2020
Effect op werkgelegenheid door verhoging #minimumloon met #koppeling uitkeringen komt voornamelijk van de bijstand.… https://t.co/8WXzRjUVJfDe werkgelegenheidseffecten als gevolg van een verhoging van het #minimumloon zijn kleiner dan eerder werd gedacht… https://t.co/8RUvQ67q3Q
4/30
2020
Joebelabambam! Ons @CPBnl onderzoek over cyberveiligheid bij Nederlandse bedrijven is geaccepteerd door congres WEI… https://t.co/Mml1gSjWaj
Retweeted by Centraal Planbureau
4/29
2020
Verplichte testfases of veiligheidstandaarden nodig voor veiligere digitale producten. Maatschappelijke schade bij… https://t.co/NEnzd3hvoH
4/28
2020
CPB heeft rendement op spaarrekeningen en obligaties 2013-2016 berekend en geeft daarbij verschillende cijfers, omd… https://t.co/L0Rbivkg5y
4/27
2020
CPB wereldhandelsmonitor: het wereldhandelsvolume is in februari 1,5% afgenomen ten opzichte van januari, volgend o… https://t.co/Q0XbhFk02zVolgende week publicatie updates Kansrijk #minimumloon en #uittreedbeleid van de arbeidsmarkt, kijk voor meer infor… https://t.co/j5BtZebRyA
4/24
2020
@Pieter_Grinwis dat laten we aan de politiek. Hfd 8 bevat suggesties voor pakketten van maatregelen, politieke part… https://t.co/Kjy8MO0vtj @Pieter_Grinwis dat laten we aan de politiek. Hfd 8 bevat suggesties voor pakketten van maatregelen, politieke part… https://t.co/2nd3S1KW6AMaatschappelijke ontwikkelingen vragen om moderner #belastingstelsel. In #Kansrijk #belastingbeleid evaluatie van… https://t.co/75VrxfjI2P
4/21
2020
Komende maanden CPB- publicaties over kansrijk beleid ter voorbereiding op verkiezingen in 2021. Ondermeer op gebie… https://t.co/qIvXY21lC7
4/17
2020
Er kan weer lekker gerekend worden aan Europese overheidsschuld. Vul in hoe je denkt over tekort en groei en je kri… https://t.co/9FD6Z8dC3J
Retweeted by Centraal Planbureau
4/10
2020
Sinds begin maart buitelen de neerwaartse bijstellingen van de groeiramingen over elkaar heen. Wim Suyker @CPBnl ma… https://t.co/9K8OJSVjyC
Retweeted by Centraal Planbureau
4/3
2020
Oud-studenten die in 2012 zijn begonnen met aflossen van hun #studieschuld hebben na 7 jaar 36% terugbetaald. Dat i… https://t.co/6baQJLsFnS
4/2
2020
Vacature: Managementondersteuner voor de directeur. Voor de afdeling IZ zoeken wij een managementondersteuner die a… https://t.co/vP8GT6WQa5
4/1
2020
In aflevering 8 van Economen in tijden van corona spreken we met Marcel Timmer over de CPB-scenario's, macroeconomi… https://t.co/4rl3AeTREd
Retweeted by Centraal Planbureau
3/31
2020
De wereldwijde coronacrisis leidt hoe dan ook tot een recessie. “Dit is anders dan andere economische crises. "Als… https://t.co/5R4oST74EG
Retweeted by Centraal Planbureau
3/27
2020
Ik sprak met @RTLZ over de mogelijke economische gevolgen van de coronacrisis https://t.co/CYuLKh33Da
Retweeted by Centraal PlanbureauScenario’s CPB #coronacrisis: recessie onvermijdelijk, oploop staatsschuld blijft te dragen. Bekijk de video voor m… https://t.co/GHLKH1p3QePieter Hasekamp, directeur CPB: “Het overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken. D… https://t.co/BTNMeK211Y
3/26
2020
26 maart om 9 uur 's ochtends publiceren we scenario’s voor de economische effecten van de #coronacrisis… https://t.co/99KsDDXNwaArbeidsbeperkten met #werk doen minder vaak een beroep op geestelijke #gezondheidszorg en #Wmo-ondersteuning. Maat… https://t.co/3ms7MWPrq0
3/23
2020
Wij feliciteren en verwelkomen @LucevKempen BSC, Dr. @Hasekamp en Prof. dr. @olafsleijpen met hun benoeming als Kr… https://t.co/2xOu3swXAZ
Retweeted by Centraal Planbureau26 maart om 9 uur 's ochtends publiceren we scenario’s voor de economische effecten van de #coronacrisis… https://t.co/45lepNl8uz
3/20
2020
Directeur Planbureau: 'Op deze recessie kan ik nog geen getal plakken' lees meer in interview in FD: https://t.co/xOrJUxBbO0
3/17
2020

0