Sign in with Twitter

Username:

Mark Drakeford @fmwales Wales / Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

508 Following   77,927 Followers   8,225 Tweets

Joined Twitter 9/17/10


Yn fyw nawr gyda'r Prif Weinidog, Mark Drakeford | Live now with First Minister, Mark Drakeford https://t.co/d5kfNdkEAE
Retweeted by Mark DrakefordEdrych ymlaen at ateb eich cwestiynau ar ôl 4yp! https://t.co/4V12IJXazxLooking forward to answering your questions just after 4pm! https://t.co/vDSF2oVyUPWith pools, gyms, leisure centres and indoor play areas reopening today, many of you have been sending in your ques… https://t.co/UNWnglsXOW
Retweeted by Mark DrakefordGyda phyllau nofio, campfeydd, canolfannau hamdden a mannau chwarae dan do yn ailagor heddiw, mae llawer ohonoch we… https://t.co/ksxYCiSDOB
Retweeted by Mark Drakeford
8/10
2020
Gall pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd a chanolfannau hamdden ailagor yfory. Gall mannau chwarae… https://t.co/0fzUPa3zjGSwimming pools, indoor fitness studios, gyms and leisure centres can reopen tomorrow. Children’s indoor play areas… https://t.co/d95tFr8YqG
8/9
2020
Wrth i byllau nofio, campfeydd, canolfannau hamdden a mannau chwarae dan do ailagor ddydd Llun, bydd gan lawer ohon… https://t.co/L4MIWj8IkY
Retweeted by Mark DrakefordAs pools, gyms, leisure centres and indoor play areas reopen on Monday, we know many of you will have questions. A… https://t.co/sHzWzfJM2f
Retweeted by Mark DrakefordYmunodd @fmwales â'n Cadeirydd, Syr David Henshaw yn ail gyfarfod grŵp tasglu’r Adferiad Werdd heddiw. Wnaeth amlin… https://t.co/hkOvzScMnK
Retweeted by Mark DrakefordOur Chair, Sir David Henshaw was joined by @fmwales at the 2nd meeting of the #GreenRecovery task and finish group… https://t.co/G74F5K6Rso
Retweeted by Mark DrakefordOn Monday, swimming pools, indoor fitness studios, gyms, and leisure centres will be able to re-open. Thanks to y… https://t.co/BVbdWDIL72Gall pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd a chanolfannau hamdden ailagor o ddydd Llun ymlaen. Rydym… https://t.co/GgXoTzUOSCO ddydd Llun 10 Awst, gall pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd a chanolfannau hamdden ailagor. Diol… https://t.co/nz5Zb2bW7y
Retweeted by Mark DrakefordFrom Monday 10 August, swimming pools, indoor fitness studios, gyms and leisure centres can reopen. This is thanks… https://t.co/zWFDQ5bNio
Retweeted by Mark Drakeford
8/7
2020
📢 Newidiadau i ofynion cwarantin yng Nghymru 👇 O heno, bydd yn ofynnol i unrhyw un sy'n cyrraedd Cymru o Andorra,… https://t.co/oQoiUEjl8h
Retweeted by Mark Drakeford📢 Changes to quarantine requirements in Wales 👇 From midnight tonight, anyone who arrives in Wales from Andorra,… https://t.co/szXSeBkQfy
Retweeted by Mark DrakefordThese are the symptoms of coronavirus 👇 - New continuous cough - High temperature - Loss of smell and/or taste If… https://t.co/7KWrJvHmBZ
Retweeted by Mark DrakefordMae mwy o lefydd ar agor i chi fwynhau, ond sicrhewch eich bod yn diogelu eich hun a phawb o'ch cwmpas. Os oes gen… https://t.co/JJbRL7dzFh
Retweeted by Mark Drakeford
8/6
2020
Businesses, customers and visitors all have an equal part to play to #KeepWalesSafe. Please continue adhering to p… https://t.co/sQcFWy2mPt
Retweeted by Mark DrakefordMae gan fusnesau, cwsmeriaid ac ymwelwyr i gyd ran gyfartal i'w chwarae er mwyn #DiogeluCymru. Parhewch i gadw pel… https://t.co/u8yNIg1tet
Retweeted by Mark DrakefordThis £800m of extra investment will support the Welsh NHS as they continue to respond to the coronavirus crisis, an… https://t.co/GtB6qbb2CuBydd y gronfa ychwanegol hwn, gwerth £800m, yn cefnogi Gwasaneth Iechyd Cymru wrth iddynt barhau i ymateb i'r argyf… https://t.co/mtJPvjNs4p
8/5
2020
Yn fyw gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan | Live with the Minister for Welsh Langu… https://t.co/7d30h5aEcB
Retweeted by Mark Drakeford
8/4
2020
Thank you to @EatAtPages for showing me around today, and for the chips! It’s great to see how businesses in Wales… https://t.co/JQ6A7r8h7GDiolch i @EatAtPages am fy nangos i o gwmpas heddiw, ac am y sglodion! Mae’n wych gweld sut mae busnesau yng Nghym… https://t.co/lnsWsNHE5DFrom today, pubs, bars, cafes, and restaurants can reopen their indoor areas. Please support your local businesses… https://t.co/9wbUNEHuag
Retweeted by Mark DrakefordO heddiw ymlaen, gall tafarndai, bariau, caffis a bwytai agor eu mannau dan do. Cefnogwch eich busnesau lleol, ond… https://t.co/g5aKkAKzf9
Retweeted by Mark Drakeford
8/3
2020
Tomorrow, pubs, bars, restaurants and cafes will be able to re-open indoors and we’re making it easier to meet peop… https://t.co/ZZwbdCLdwvYfory, bydd tafarndai, bariau, bwytai a chaffis yn gallu ail-agor tu fewn ac rydyn ni'n ei gwneud hi'n haws i bobl… https://t.co/qmEPsnEm2S
8/2
2020
As we get used to living with coronavirus, it’s important to remember the risk hasn’t gone away. Let’s promise to… https://t.co/eewd3vE5ov
Retweeted by Mark DrakefordWrth i ni ddod i arfer â byw gyda coronafeirws, mae'n bwysig cofio nad yw'r risg wedi mynd i ffwrdd. Gadewch i ni… https://t.co/JuopZnaQAp
Retweeted by Mark DrakefordYesterday, I set out the changes we’ll be making to the coronavirus rules over the coming weeks. We’re taking a s… https://t.co/P32eHtdJpCDdoe, fe gyhoeddais y newidiadau y byddwn yn eu gwneud dros yr wythnosau nesaf. Rydym yn gwneud hyn cam wrth gam a… https://t.co/CDhHTqS3yp
8/1
2020
From Monday, we’re making changes to the rules to make it easier for people to meet outdoors and so more businesses… https://t.co/xTjDURJVEHO ddydd Llun ymlaen, rydym am wneud newidiadau i’r rheolau i wneud hi’n haws i bobol gwrdd tu allan, ac i fwy o fus… https://t.co/8osPat2GRJFrom Monday 3 August, you can meet up to 30 people outside. Please reunite with loved ones safely - keep 2m apart… https://t.co/VSSM722442
Retweeted by Mark DrakefordO ddydd Llun 3 Awst, gallwch gwrdd â hyd at 30 o bobl y tu allan. Diogelu eich hun, a'ch ffrindiau a theulu, wrth… https://t.co/nmIbVWKbsN
Retweeted by Mark DrakefordYn fyw gyda'r Prif Weinidog, Mark Drakeford | Live with the First Minister, Mark Drakeford https://t.co/s284Cc3ZE5
Retweeted by Mark DrakefordIn today's press conference, I’ll set out the changes we’ll be making to the coronavirus regulations in Wales. We’… https://t.co/UnS93SUevmHeddiw, byddaf yn gosod allan y newidiadau rydym am eu gwneud i’r rheoliadau coronafeirws yng Nghymru. Rydym am ga… https://t.co/lsrGI5dYZbHoffaf ddymuno Eid Mubarak i holl Fwslimiaid Cymru ar achlysur #EidAlAdha Nawr bod rheolau’r cyfnod clo’n llacio,… https://t.co/vo9xi3ob9II want to send my warmest Eid Mubarak to Muslims all over Wales as they mark #EidAlAdha The easing of lockdown mea… https://t.co/AY1PpYG0iA
7/31
2020
Mae coronafeirws fwyaf heintus cyn, ac am ychydig ddiwrnodau ar ôl i symptomau ddechrau. Rydym wedi cynyddu'r cyfn… https://t.co/T0mBULWKdQCoronavirus is most infectious just before and for the first days after symptoms begin. We've extended the self-is… https://t.co/Y6KLZiAA0BIt was great to visit @SWIC_Cardiff today, to see how they are preparing for #EidAlAdha Religious celebrations hav… https://t.co/w6cfdpilWJGwych ymweld â @SWIC_Cardiff heddiw i weld sut maent yn paratoi am #EidAlAdha Mae dathliadau crefyddol wedi bod yn… https://t.co/wXHENp2UvcWe’re providing £71m in total to help our fantastic Welsh arts & sports sector recover from the impact of the coron… https://t.co/heRllXv7YTRydym yn rhoi cyfanswm o £71m i helpu ein sector celfyddydau a chwaraeon Cymreig i adfer o’r pandemig coronafeirws.… https://t.co/qnLVeo6EFbJosh & Kally had @fmwales on yesterday with hints at more lockdown easing that he's announcing today and tomorrow!… https://t.co/l1JRUni3e8
Retweeted by Mark Drakeford
7/30
2020
Pleser siarad gyda chi ddoe. Er bod hi'n siomedig na allwch droedio'r maes eleni, mae'n wych gweld chi'n arloesi g… https://t.co/eGLPUT3bwD
7/29
2020
We’re supporting Wales’ coronavirus recovery. We’re investing £40m to help our workforce: 👷 Secure jobs and appre… https://t.co/wIxcfpJXXA
Retweeted by Mark DrakefordRydyn ni'n cefnogi adferiad coronafeirws Cymru. Rydym yn buddsoddi £40m i helpu ein gweithlu: 👷 Diogelu swyddi 💪… https://t.co/KfdaBwaM0q
Retweeted by Mark Drakeford🚨 Something special for you later this week... First Minister Mark Drakeford will be on air with Josh & Kally!… https://t.co/DSK7BPlEHw
Retweeted by Mark DrakefordYn fyw gyda'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans | Live with Finance Minister, Rebecca Evans https://t.co/eDIn6woP2q
Retweeted by Mark Drakeford
7/28
2020
From today, anyone travelling on public transport in Wales will have to wear a face covering. This will help to p… https://t.co/hMuS4x0eTV
Retweeted by Mark DrakefordO heddiw ymlaen, bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb. Bydd hyn… https://t.co/jAwWqx5rTy
Retweeted by Mark Drakeford
7/27
2020
Thanks to your efforts in continuing to follow coronavirus regulations, we’re able to move on to the next step of l… https://t.co/D875FYDsSfDiolch i’ch ymdrechion chi yn dilyn y rheoliadau, rydym yn gallu symud ymlaen i’r cam nesaf lleihau cyfyngiadau.… https://t.co/j98oywENOV
7/26
2020
As we continue to lift restrictions, it's important that anyone showing coronavirus gets tested. If you have a new… https://t.co/Cjyx8CQhPeWrth i ni leihau'r cyfyngiadau, mae’n bwysig bod unrhyw un sydd yn dangos symptomau coronafeirws yn cael eu profi.… https://t.co/hCoNeAm71xO heddiw, gall llety sydd â chyfleustra a rennir, fel safleoedd gwersylla a hosteli ail agor yng Nghymru. Mae bus… https://t.co/s2eG7hS8kiFrom today, rental accommodation with shared facilities, like campsites and hostels, are able to reopen in Wales.… https://t.co/opEC8XNyhk
7/25
2020
Wow diolch!!! Dros £410,000 wedi dod o Gymru ☺️👏🎉 Thank you!!! Your generosity in Wales has raised over £410,000 h… https://t.co/5s38RLX3WI
Retweeted by Mark DrakefordAlthough we can't all meet to celebrate this year, as a proud LGBTQ+ ally I'm so pleased that the very first Wales-… https://t.co/zEuA0bn1qXEr na allwn ni gyd gwrdd wrth i ni ddathlu eleni, fel un sy'n falch o fod yn gynghreiriad LGBTQ+ dwi mor falch bod… https://t.co/gML0pNmmifIt's great to see people exploring Wales again, however, our well-known beauty spots are very busy. Consider visit… https://t.co/g1z3xuSvLWMae’n wych gweld pobol yn ymweld â Chymru eto, ond mae ein mannau harddwch mwyaf poblogaidd yn brysur. Ystyriwch y… https://t.co/SRTJQxA9rZFollowing numerous examples of irresponsible parking in the Pen y Pass area of Snowdonia last weekend, authorities… https://t.co/2FC70AFHF2
Retweeted by Mark DrakefordYn dilyn nifer o enghreifftiau o barcio anghyfrifol yn ardal Pen-y-pas yn Eryri y penwythnos diwethaf, mae awdurdod… https://t.co/Q30tSa3nsA
Retweeted by Mark Drakeford
7/24
2020
Mae cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru wedi cadw cynnyrch Cymreig ar ein byrddau drwy gydol y pandemig. Pa amser gwel… https://t.co/0edqUq38HmWelsh food and drink producers have kept Welsh produce on our tables throughout the pandemic. What better time to… https://t.co/jceqL3oGOGAnyone with coronavirus symptoms needs to get a test. If you have a new continuous cough, high temperature, loss o… https://t.co/2HsUHRbR12
Retweeted by Mark DrakefordMae angen i unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws gael prawf. Os oes gennych beswch parhaus newydd, tymheredd uc… https://t.co/fPgcu3XntY
Retweeted by Mark Drakeford
7/23
2020
Before you head out to enjoy Welsh beauty spots, please plan ahead. Famous spots will be busier than usual and you… https://t.co/5YzPUvs3q7
Retweeted by Mark DrakefordCyn i chi deithio i ardaloedd hardd ar draws Cymru cofiwch gynllunio. Bydd ardaloedd enwog yn brysurach nag arfer… https://t.co/FVtAh15wR0
Retweeted by Mark DrakefordYn fyw gyda'r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething | Live with Health Minister, Vaughan Gething https://t.co/tuLbyaAm4Q
Retweeted by Mark DrakefordMae cynadleddau i’r wasg dyddiol @LlywodraethCym nawr wedi symud i unwaith yr wythnos dros yr haf. Rydym yn fyw p… https://t.co/mnP5ATXyUqA reminder that the daily @WelshGovernment press conferences have moved to once a week for the summer. We’re live… https://t.co/vCzqYa6njuOur diversity is one of our greatest strengths. The histories of all of our different communities have combined to… https://t.co/XVoN3UWyaAMae ein hamrywiaeth yn un o'n cryfderau mwyaf. Mae hanes pob un o'n gwahanol gymunedau wedi cyfuno i lunio'r Cymr… https://t.co/7pZKAwQlKc
7/21
2020
Thank you to our farmers who've kept food on our tables during this pandemic. Let's celebrate that contribution at… https://t.co/3LD9Hjn4hHDiolch i ein ffermwyr sydd wedi cadw bwyd ar ein byrddau yn ystod y pandemig hwn. Gadewch i ni ddathlu'r cyfraniad… https://t.co/4Su6YTD6N5
7/20
2020
With rates of coronavirus in Wales continuing to fall, we’re able to carry on with our gradual, step-by-step liftin… https://t.co/1AhaHknWlDGan fod lefelau’r coronafeirws yn dal i ddisgyn, rydym yn gallu parhau i lacio’r cyfyngiadau’n raddol, gam wrth ga… https://t.co/qocoK9FiuM
7/19
2020
Dyma’r penwythnos cyntaf i dafarndai, bariau, caffis a bwytai gael agor yn yr awyr agored. Wrth i fwy o gyfyngiad… https://t.co/hlbKbSGnzEThis will be the first weekend where pubs, bars, cafés and restaurants are able to open outdoors in Wales. As more… https://t.co/xw2o17QWLN
7/18
2020
Thanks to a collective effort, the worst of this crisis has been averted. We’ll spend the summer continuing to re… https://t.co/6yOPHg8S5qDiolch i ymdrech ar y cyd, fe lwyddwyd i osgoi’r gwaethaf o'r argyfwng hwn. Trwy’r haf byddwn yn parhau i ymate… https://t.co/mAmbljujQaOn what is traditionally the last day of term, I'd like to send my best wishes to those leaving school and college… https://t.co/1KCgPDPJmwAr y diwrnod sydd fel arfer yn ddiwrnod olaf y tymor, hoffwn ddymuno'n dda i'r rhai sy'n gadael ysgol a choleg am y… https://t.co/RwaW83VlOE
7/17
2020
From 16 August, those most at risk of coronavirus can stop shielding. The prevalence of coronavirus is lower and… https://t.co/dsiQVPtoIDO 16 Awst ymlaen, byddwn yn rhewi’r trefniadau gwarchod. Mae’r nifer o achosion coronafeirws yn is ac mae'n bwysig… https://t.co/iWvxKBYWLX
7/16
2020
We’ve worked quickly to refocus our resources to respond to coronavirus, and made tough choices about new Bills we’… https://t.co/NtPXa2tsO2Rydym wedi gweithio'n gyflym i aildrefnu adnoddau i ymateb i’r coronafeirws, ac wedi gwneud penderfyniadau anodd yn… https://t.co/oaI1Nr2m2JPeople buying their main home for less than £250k in Wales will not pay any tax from 27 July. This decision not onl… https://t.co/GaMxDLowVD
Retweeted by Mark DrakefordNi fydd pobl sy'n prynu eu prif gartref am lai na £250k yng Nghymru yn talu unrhyw dreth o 27 Gorffennaf. Mae'r pen… https://t.co/rakDuCXhiK
Retweeted by Mark DrakefordToday, @fmwales and @wgmin_education visited Ysgol Llanhari. They both got a chance to see first hand the hard w… https://t.co/bfmphmxK5k
Retweeted by Mark DrakefordHeddiw, fe aeth @fmwales a @wgmin_education yn ôl i’r Ysgol! Roedd yn gyfle i'r ddau weld dros ei hunain y gwaith… https://t.co/sqGjeat6KO
Retweeted by Mark Drakeford
7/15
2020
Diolch yn fawr @YsgolLlanhari for the warm welcome today. It was really great to answer some brilliant questions f… https://t.co/sPUBp7PSAS
7/14
2020

0