Sign in with Twitter

Username:

Mark Drakeford @fmwales Wales / Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

504 Following   64,537 Followers   7,857 Tweets

Joined Twitter 9/17/10


Over the last few months, we’ve looked closely at how the virus is behaving in Wales, and the rate of transmission.… https://t.co/wpeUwEdwDLDros y misoedd diwethaf, rydym wedi edrych yn agos ar sut mae’r feirws yn ymddwyn yng Nghymru, a’r gyfradd trosglwy… https://t.co/vSLfXOMNmD🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/LUKUa1pBJi
Retweeted by Mark Drakeford
5/28
2020
Evidence shows coronavirus has a bigger impact on people from BAME backgrounds. We’re taking steps to look at why a… https://t.co/EQHiRieNamMae tystiolaeth bod y coronafeirws yn effeithio mwy ar Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Rydym am ddeall pam ac am… https://t.co/Px0yjwbpZP
5/27
2020
🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/C4kEySJKd3
Retweeted by Mark Drakeford
5/26
2020
Diolch am aros gartref dros yr ŵyl y Banc. Dwi’n gwybod fod hyn yn anodd. Rydym i gyd yn colli ein ffrindiau a’n t… https://t.co/apdCj2GAP6Thank you for staying home this bank holiday weekend. I know this isn't easy. We're all missing our loved ones, bu… https://t.co/ClrsdsGAUqToday is the first day of @EisteddfodUrdd The current lockdown restrictions means that the festival will be celeb… https://t.co/hzwBgbh7dYHeddiw yw diwrnod cyntaf @EisteddfodUrdd Fydd yr ŵyl yn wahanol iawn eleni, ond mae'n gysur gweld technoleg yn cae… https://t.co/UQAUiFZ2A6
5/25
2020
The #StayHome message in Wales hasn't changed. We know how tough this is, but we're all doing this to keep eachoth… https://t.co/757cL4gv5E
Retweeted by Mark DrakefordMae'r neges #ArosGartref heb newid yng Nghymru. Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi, ond rydyn ni gyd yn gwneud h… https://t.co/uFDOoFryAP
Retweeted by Mark DrakefordI know it's difficult not being able to see friends & family at the moment. Any changes to the regulations will be… https://t.co/VczOVLuoqBRwyf yn gwybod bod hi’n anodd peidio gweld ffrindiau a theulu ar y funud. Bydd unrhyw newidiadau i’r rheoliadau yn… https://t.co/kDMvip8cfn
5/24
2020
#EidMubarak to everyone in Wales marking the end of the holy month of Ramadan. Ramadan has been very different thi… https://t.co/yOi1M6gedvEid Mubarak i bawb yng Nghymru sy’n dathlu diwedd y mis sanctaidd Ramadan. Mae Ramadan wedi bod yn wahanol iawn bl… https://t.co/lSokhEmn6lNid yw’r rheolau yn newid am ei bod yn Ŵyl y Banc. Bydd ein llefydd hardd dal yno ar ôl hyn ddod i ben. Am nawr,… https://t.co/FWZ8vfMWnhThe stay-at-home rules haven’t changed because it’s a bank holiday weekend. Our beauty spots aren't going anywher… https://t.co/4co1HFWD0g
5/23
2020
Contact tracing trials are beginning in four areas across Wales. These trials will help us trace the spread of cor… https://t.co/6zDIAAHSA8
Retweeted by Mark DrakefordMae treialon olrhain cyswllt yn dechrau mewn pedair ardal ledled Cymru. Bydd y treialon hyn yn ein helpu i olrhain… https://t.co/0mLb9zu6Lj
Retweeted by Mark DrakefordWe haven’t forgotten the devastation cause by flooding in Wales before this pandemic. We're working hard to ensur… https://t.co/32Q4O5ryB7Nid ydym wedi anghofio’r dinistr a achoswyd gan y llifogydd cyn y pandemig. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bo… https://t.co/UTDvVLB4Dz🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/YVUqA4WxU4
Retweeted by Mark DrakefordAt the start of what would have been half term, I want to thank teachers and everyone working in schools for their… https://t.co/DDYk2NfkF3Ar be fyddai fel arfer yn ddechrau i’r gwyliau hanner tymor, hoffwn ddiolch i’r athrawon a phawb sydd yn gweithio m… https://t.co/CTwulw8VGm📻 This is a brilliant interview with The First Minister of Wales @MarkDrakeford who outlines the way he and his gov… https://t.co/n2ckxs57cV
Retweeted by Mark Drakeford
5/22
2020
A made-in-Wales blood test, which tells you whether you’ve had coronavirus, will be available to the UK. Pencoed… https://t.co/6jCVKgRYPb
Retweeted by Mark DrakefordBydd prawf gwaed sydd wedi'i wneud yng Nghymru ac yn dweud os ydych wedi cael coronafeirws ar gael i'r DU. Mae… https://t.co/zyEq1AdEGT
Retweeted by Mark DrakefordThe rest of the UK is waking up to devolution – decisions for Wales are made in Wales. We are taking a cautious ap… https://t.co/LaKiYQpLdhMae gweddill y DU yn deffro i ddatganoli - gwneir penderfyniadau ar gyfer Cymru yng Nghymru. Rydym yn mynd ati'n b… https://t.co/FBMrBSPzUV🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/EgKCiBmzFh
Retweeted by Mark Drakeford
5/21
2020
Mwy o wybodaeth ar gynyddu'r dirwyon ar gael yma⬇️https://t.co/DQJglfQI4AMae'r mwyafrif yn dilyn y rheolau coronafeirws yng Nghymru, ond mae rhai sydd ddim. O ddydd Gwener ymlaen, bydd ga… https://t.co/ICX6iItoWkMost people are abiding by the coronavirus lockdown rules in Wales, but some are not. From Friday, the police wil… https://t.co/lVNiBGZTDg🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/EXv7clr7lg
Retweeted by Mark DrakefordToday I’ll be LIVE at 12:30 on @WelshGovernment and @BBCWales for the press conference and tonight LIVE on Facebook… https://t.co/JaI9sncwCL
Retweeted by Mark DrakefordHeddiw byddai'n fyw am 12:30 ar @LlywodraethCym a @BBCWales i wneud cynhadledd i'r wasg. Ac yn fyw heno am 17:00… https://t.co/jWTMCYpKjD
Retweeted by Mark Drakeford
5/20
2020
Losing your sense of smell or taste has been added to the coronavirus symptoms list. If you lose your normal sense… https://t.co/R3MKaPsQ46Mae colli synnwyr o arogl neu blas bellach ar y rhestr o symptomau coronafeirws. Os ydych yn colli eich arogl neu… https://t.co/LWad69NAXc🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/9U7zlGxCVE
Retweeted by Mark Drakeford
5/19
2020
From today, everyone in Wales with coronavirus symptoms can book a test. As part of our Test, Trace, Protect strat… https://t.co/R4waXVbvpx
Retweeted by Mark DrakefordO heddiw ymlaen, gall pawb yng Nghymru sydd â symptomau coronafeirws drefnu i gael eu profi. Fel rhan o'n stratega… https://t.co/FjbKloZkj7
Retweeted by Mark DrakefordThis is a challenging time for everyone, and it's more important than ever to talk about our mental health. There'… https://t.co/JNYFz9738CMae hwn yn gyfnod anodd i bawb, ac mae’n fwy pwysig nac erioed i drafod iechyd meddwl. Ni ddylech fod gywilydd os… https://t.co/Z6T6AX4UvQEdrych ymlaen at gymryd rhan yn y digwyddiad yma heno. Manylion ar sut i ymuno isod👇 I look forward to take part… https://t.co/VTAIAuYHjF🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/AH4POrZEbG
Retweeted by Mark DrakefordJoin us live shortly for a press conference with @fmwales. He will be talking about the support we’re providing for… https://t.co/GSokaB04nX
Retweeted by Mark DrakefordYmunwch â ni yn fyw cyn bo hir ar gyfer cynhadledd i'r wasg gyda @fmwales Bydd yn trafod y gefnogaeth rydyn ni’n da… https://t.co/lL4P0S5hgz
Retweeted by Mark DrakefordNeges o Gymru ar ran pobl ifanc y byd. Gyda'n gilydd gallwn greu dyfodol gwell, o ofalu am ein hunain, ein gilydd… https://t.co/WdKr4H3piT
Retweeted by Mark Drakeford
5/18
2020
Ar hyn o bryd, ni allwn fforddio gwneud newidiadau mawr i'r rheolau aros gartref. Os byddem yn mynd yn rhy bell,… https://t.co/y5XgVwGly1
Retweeted by Mark DrakefordRight now, we can’t afford to make drastic changes to the stay-at-home rules. If we went too far, too quickly, we… https://t.co/MBZHJ1DIXz
Retweeted by Mark DrakefordDydd Gwener diwethaf, gwnaethom gyhoeddi ein ‘map ffordd’ i arwain Cymru allan o’r cyfnod clo. Ni fyddem yn mynd… https://t.co/jt1iKveZaAOn Friday, we published our roadmap to lead Wales out of lockdown. Our lives won’t go from red to amber to green i… https://t.co/7CA3ZpQjc2
5/17
2020
Nid yw’r cyngor wedi newid yng Nghymru: Arhoswch gartref i amddiffyn eich hun ac eraill rhag y coronafeirws. Ei… https://t.co/BnqTGJlDgiOur advice hasn’t changed in Wales: Stay at home to protect yourself and your loved ones from coronavirus. Got a… https://t.co/Z88xrDdST2We’ll use a red, amber and green traffic light system to ease lockdown restrictions in Wales. Our decisions will b… https://t.co/p1pWoGeRzb
Retweeted by Mark DrakefordBydd gennym system goleuadau traffig ar gyfer llacio’r cyfyngiadau symud 🚦 Allwn ni ddim rhoi dyddiadau pendol gan… https://t.co/WxWWJfKVpx
Retweeted by Mark DrakefordOur BSL interpreters have become a familiar sight at our daily press conferences. It is a pleasure to see their w… https://t.co/4ql1m5ZNfjMae ein cyfieithwyr BSL bellach yn wynebau cyfarwydd yn ein cynadleddau i’r wasg ddyddiol. Gwych gweld cefnogaeth… https://t.co/KOGPQ9m3DwIn Wales, the travel rules haven’t changed. My message remains the same, travel should only be local and for essen… https://t.co/DmvgZsqOvqTydi’r rheolau ddim wedi newid yng Nghymru. Mae fy neges yn aros yr un fath, dylech ond fod yn teithio yn lleol ac… https://t.co/NXMLtYwOZP
5/16
2020
Erbyn hyn, mae pawb eisiau gweld eu teulu a’u ffrindiau. Mae ein map ffordd wedi selio ar system golau traffig sy… https://t.co/IRSVbo4RWtWe know how much everyone wants to see their family and friends. Our roadmap is based on a clear traffic light sys… https://t.co/iJ1M0UfRmd🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/Ia1jhiR1ni
Retweeted by Mark DrakefordThanks to your efforts to stop the spread of coronavirus and protect our NHS, we’re now able to plan how we we’ll l… https://t.co/Upu7h4nnKaDiolch i’ch ymdrechion chi i arafu lledaeniad y coronafeirws a gwarchod ein GIG, rydym nawr yn gallu cynllunio gall… https://t.co/5Yh92e21RDLater today @fmwales will publish a roadmap for how we might lift lockdown restrictions in future. But we've also… https://t.co/ZZF419gJz4
Retweeted by Mark DrakefordYn nes ymlaen heddiw bydd @fmwales yn cyhoeddi cynllun i godi’r cyfyngiadau symud yn y dyfodol. Ond hefyd rydyn… https://t.co/5byselDPtQ
Retweeted by Mark Drakeford
5/15
2020
Perfformiad syfrdanol o 'Bridge Over Troubled Water' gan gôr staff @CBSConwy, rhai wynebau cyfarwydd, a'r staff… https://t.co/DenGKkkaSZA truly moving rendition of 'Bridge Over Troubled Water' by @ConwyCBC's staff choir, some familiar faces, and the i… https://t.co/dcvhleIR8P🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/SAm3L6vYnl
Retweeted by Mark DrakefordMae cyfyngiadau symud dal mewn lle yng Nghymru. Er bod mân addasiadau, mae'n rhaid i ni barhau i aros adref i ddio… https://t.co/azH12p9A7rLockdown restrictions are still in place in Wales. Whilst there are minor adjustments, we must continue to stay ho… https://t.co/gTMddYjitfOur plan to test and trace the spread of coronavirus will help us get back to normal life. It includes: - Increas… https://t.co/syqvde3v7L
Retweeted by Mark Drakeford
5/14
2020
The First Minister of Wales told James O'Brien that he is still keen to create a UK-wide coronavirus approach but n… https://t.co/FMUXFqO1bm
Retweeted by Mark Drakeford🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/F8Bn0DEGbm
Retweeted by Mark DrakefordOur message is clear: Stay home to save lives ✅Continue to work from home if you can ✅You can leave the house more… https://t.co/qFfxaeX3bu
Retweeted by Mark DrakefordMae ein neges yn glir: Aros gartref ✅Gweithio o gartref os gallwch ✅Gadael y tŷ fwy nag unwaith y dydd i ymarfer c… https://t.co/dpC3kc8Xmz
Retweeted by Mark Drakeford
5/13
2020
This morning, another PPE shipment landed at @Cardiff_Airport. The 600,000 fluid resistant gowns and 1.2m fluid re… https://t.co/TWJ5urq5b6Bore 'ma, glaniodd llwyth PPE arall yn @Cardiff_Airport. Bydd yr 600,000 gwisg sy’n gallu gwrthsefyll hylif a 1.2… https://t.co/0mjBMcvsKeWe're receiving a lot of questions about what you can/can't do during lockdown in Wales. Our Q&A aims to answer al… https://t.co/STWPFABVVS
Retweeted by Mark DrakefordRydym yn derbyn llawer o gwestiynau am beth allwch/na allwch chi wneud yn ystod y cyfnod cloi yng Nghymru. Mae ein… https://t.co/9Rx1uKIFdQ
Retweeted by Mark DrakefordOn #InternationalNursesDay, I'd like to thank all nurses for everything they do; their resilience and the incredibl… https://t.co/ijpnIJhEgMAr #DiwrnodRhyngwladolNyrsys, hoffwn ddiolch i'r holl nyrsys am bopeth y maent yn ei wneud; eu gwydnwch a'r gofal a… https://t.co/qOyVclgUHZ
5/12
2020
In Wales, Welsh law applies. No one should travel to Wales to exercise. I'll be doing all I can to ensure that th… https://t.co/fkDZHCLbEaCyfraith Cymru yw'r gyfraith yma. Ni ddylai unrhyw un deithio i Gymru i wneud ymarfer corff. Byddaf yn gwneud pop… https://t.co/akFYKAGFCM🎥 Yn fyw nawr | 🎥 Live now: https://t.co/IPcdmKZBBb
Retweeted by Mark Drakeford
5/11
2020
The Prime Minister has set out his changes to the lockdown rules in England. I set out the position for Wales on… https://t.co/XTx6nC0XMEMae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi gosod newidiadau i’r rheolau cyfnod cloi yn Lloegr. Fe wnes i ddatgan y se… https://t.co/mkNcblLw9IMy message to the people of Wales hasn’t changed. Staying at home is the best way you can protect yourself and ot… https://t.co/DxHP7tcoEeNid yw fy neges i bobl Cymru wedi newid. Aros gartref yw’r ffordd orau i chi amddiffyn eich hun ac eraill. Os o… https://t.co/YPqqkge4R3On Politics Wales this Sunday, @fmwales will be appearing live to discuss the latest on the lockdown, and… https://t.co/fnNOdrRpO6
Retweeted by Mark Drakeford
5/10
2020
Wales remains in lockdown. The rules haven’t changed. Continue to #StayHome to stop the spread of coronavirus an… https://t.co/HI9wXygvYTMae cyfyngiadau symud dal mewn lle yng Nghymru. Dydi'r rheolau ddim wedi newid. Parhewch i aros adref i atal lle… https://t.co/7qYPCHiY7x
5/9
2020
Here in Wales, your government has decided the stay-at-home regulations must stay in place for another three weeks.… https://t.co/6Whn22atyUYma yng Nghymru, mae eich Llywodraeth chi wedi penderfynu bod yn rhaid i'r Rheoliadau aros-gartref aros yn eu lle a… https://t.co/GcV28HoEr4There will be a statement by the First Minister of Wales at 5.55pm on @BBCOne Wales. https://t.co/8vHAsnhyPB
Retweeted by Mark DrakefordI’ve decided to keep the stay-at-home rules in place in Wales. Some minor adjustments will be made from Monday, bu… https://t.co/5rAxfqo87xRwyf wedi penderfynu ymestyn y cyfyngiadau coronafeirws am dair wythnos arall. Bydd newidiadau bach o ddydd Llun,… https://t.co/kRtghhcZGWPlease see the slides from today's press conference https://t.co/LxidnhDvJ3
Retweeted by Mark Drakeford
5/8
2020

0