Sign in with Twitter

Username:

Plaid Cymru @Plaid_Cymru Cymru • Wales

Ymunwch Heddiw #NewidCymruAmByth | Join Today #ChangeWalesForGood

8,488 Following   52,050 Followers   47,365 Tweets

Joined Twitter 4/16/08


"Returning the Welsh steel industry to Welsh hands is the only secure and sustainable future for Port Talbot and th… https://t.co/jzRWezxFfB"Dychwelyd diwydiant dur Cymru i ddwylo Cymru yw'r unig ddyfodol diogel a chynaliadwy i Port Talbot a'r safleoedd C… https://t.co/EnK4bN3qs6Many thanks to @Adamprice - the leader of our sister party @Plaid_Cymru - for joining #SNP20 this weekend. https://t.co/AAm5vZCcJo
Retweeted by Plaid CymruGyda'n gilydd, gallwn sicrhau dyfodol cynaliadwy i'n diwydiant dur. 📢 Llofnoda'r ddeiseb: https://t.co/zx4ur47Bn1 https://t.co/33OXpfs2DWTogether, we can secure a sustainable future for our steel industry. 📢 Sign our petition: https://t.co/zx4ur47Bn1 https://t.co/Sdi80DzjQKWe must nationalise Welsh steel, says @Adamprice of @Plaid_Cymru https://t.co/9TdvX6qYwJ
Retweeted by Plaid Cymru🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 "Ni allwn ddibynnu ar San Steffan i ddatrys problemau economaidd Cymru, mae hanes wedi dysgu hynny inni. Pa… https://t.co/6l7p5dyyps🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 We cannot rely on Westminster to solve Wales’s economic problems, history has taught us that. When Wales do… https://t.co/U4hG5erlUTBydd Plaid Cymru yn dod â gofal yn ôl i lle mae’n perthyn: gwasanaeth cyhoeddus, wedi’i gyllido’n gyhoeddus, yn tal… https://t.co/x48NcUD8mBPlaid Cymru will bring care back where it belongs, a public service, publicly funded, paying decent wages – a minim… https://t.co/p1UmQ0ZhHjPlaid Cymru leader, @Adamprice will be delivering our Fraternal Address to the @theSNP's Conference this year.… https://t.co/C9vWHf9O2ZBydd arweinydd Plaid Cymru, @Adamprice yn annerch Cynhadledd @theSNP eleni. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🤝🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 📺 Gwylia ar ddydd Sul… https://t.co/Aaa6UTwVRp
11/28
2020
Honoured to have been asked to give fraternal address to #SNP2020 over the weekend. Good luck @NicolaSturgeon and a… https://t.co/6G1LcmgTRa
Retweeted by Plaid Cymru1⃣ in 3⃣ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 households are in fuel poverty. The Winter Fuel Payment should be extended to: ✅ Child Benefit… https://t.co/hqQ6SmY4XfMae 1⃣ mewn 3⃣ o gartrefi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 mewn tlodi tanwydd. Dylai'r Taliad Tanwydd Gaeaf cael ei ymestyn i: ✅ Derbynwyr… https://t.co/hL1XlkXbbq❓ Ymgynghori'n drylwyr gyda'r sector 🕒 Rhoi cyfle priodol i baratoi 💷 Cynnig cymorth ariannol cynaliadwy… https://t.co/A6ZlT20wSF❓ Consult with sector properly 🕒 Give maximum time to prepare 💷 Offer sustainable financial support… https://t.co/CsnDHh4pPnThey said we wouldn't lose a penny from our budget. ❌ Another promise broken. ❌ The Shared Prosperity Fund is a s… https://t.co/acJ4WZZQJqDywedon nhw na fyddwn ni'n colli ceiniog o'n cyllideb. ❌ Addewid arall wedi ei dorri. ❌ Mae'r Gronfa Ffyniant Gyf… https://t.co/h5tRUukFOlLet's be clear. HS2 will be a disaster for Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 We're paying for it 💷 We're not getting a penny in return… https://t.co/PBnLPbE3hbGadewch i ni fod yn glir. Bydd HS2 yn drychinebus i Gymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Ni'n talu amdano 💷 Does dim ceiniog yn dod yn ol… https://t.co/qIDwl10ShRTeachers. Nurses. Social care workers. The pandemic has made us realise how crucial public services are to being… https://t.co/D4qjBqYsHP
Retweeted by Plaid Cymru💊 Mae arnom angen cynllun brechu brys, clir a chynhwysfawr ar gyfer Cymru. Unwaith y rhoddir cymeradwyaeth, mae an… https://t.co/bP2Pd4iQqn💊 We need an urgent, clear and comprehensive vaccination plan for Wales. Once approval is given, we need to know h… https://t.co/R5xe7lvCkyMae angen mwy o gefnogaeth ar fusnesau i sicrhau eu bod yn goroesi trwy'r cyfnod anodd hwn. Gadewch inni achub byw… https://t.co/DgC7Y3IXaUBusinesses need more support to make sure they survive through this difficult period. Let us save lives and livel… https://t.co/yX61ZCcIIx
11/27
2020
'Chi'n gwybod beth? Fel gwlad, gallwn ni wneud hyn. ' Mae angen ychydig o ysbrydoliaeth a gobaith arnom. Dyna beth… https://t.co/OSXVHcMqw2'Do you know what? As a country we can do this.' We need a bit of inspiration and hope. That's what independence… https://t.co/YNROnfPQVjAthrawon. Nyrsys. Gweithwyr gofal. Mae'r pandemig wedi gwneud i ni sylweddoli pa mor hanfodol yw gwasanaethau cyho… https://t.co/ScFMPXOPikTeachers. Nurses. Social care workers. The pandemic has made us realise how crucial public services are to being… https://t.co/D4qjBqYsHP“When faced with an economic crisis, precisely the last thing you should do is cut back on government spending.” P… https://t.co/YcgPbYTrsE
Retweeted by Plaid CymruDylai Llywodraeth Cymru ddarparu lefel uwch o gefnogaeth i fusnes meddai @Adamprice Mae'n rhaid i bolisi iechyd cy… https://t.co/wHGimaGXBXWelsh Government should provide a higher of level of support to business says @Adamprice Public health policy has… https://t.co/imkCnpJVl4NAWR / NOW ⏰ Gwyliwch / Watch @Adamprice ar/on @bbcquestiontime @BBCOne. 📺👇 #BBCQT | #ChangeWalesForGood |… https://t.co/qhZJgruzO1HENO ⏰ Gwylia @Adamprice ar @bbcquestiontime am 22.45, BBC1. 📺 #BBCQT | #NewidCymruAmByth https://t.co/TtoOwAZmGD
Retweeted by Plaid CymruComing up on Question Time tonight, we have @nadhimzahawi, @vaughangething, @Tanni_GT, @Adamprice, and @Fox_Claire.… https://t.co/Hti9iQuRED
Retweeted by Plaid CymruTONIGHT ⏰ Watch @Adamprice on @bbcquestiontime at 22.45, BBC1. 📺 #BBCQT | #ChangeWalesForGood https://t.co/a6c2eH8wyO
Retweeted by Plaid CymruCyfle i wrando ar @Dewi_Llwyd yn cadeirio Hawl i Holi gyda @Eluned_Morgan @LSRPlaid @suzydaviesms @Pritchardcemaeshttps://t.co/9JktycWkaO
Retweeted by Plaid Cymru“Mae’n cynnig cynllun economaidd yn seiliedig ar sicrhau briwsion o fwrdd rhywun arall, yn hytrach nag adeiladu eco… https://t.co/VxBCzwvmwM“It offers an economic plan based on securing crumbs from somebody else’s table, rather than building up Wales’ eco… https://t.co/G9zMX2dPjA"Mae'r Alban yn barod ar y blaen wrthom ni yng Nghymru." @siangwenfelin Mae'n rhaid i Llafur Cymru gosod allan cyn… https://t.co/JvKb0qcmUN"Scotland is already ahead of us in Wales, we need to move quickly now. " @siangwenfelin Welsh Labour must clearl… https://t.co/GkMbjPVmbX“Erbyn hyn, mae’n hollol glir fod San Steffan yn benderfynol o danseilio datganoli Cymru” 👇 @BenMLake https://t.co/1CQw4LLRGZ“It is now blatantly clear that Westminster is seeking to undermine Welsh devolution” 👇 @BenMLake https://t.co/1CQw4LLRGZHENO ⏰ Gwylia @Adamprice ar @bbcquestiontime am 22.45, BBC1. 📺 #BBCQT | #NewidCymruAmByth https://t.co/TtoOwAZmGDTONIGHT ⏰ Watch @Adamprice on @bbcquestiontime at 22.45, BBC1. 📺 #BBCQT | #ChangeWalesForGood https://t.co/a6c2eH8wyO👎 Today the Chancellor backtracked on his promise to maintain current levels of structural funds 👎 He failed to co… https://t.co/Rf812gcpaM
Retweeted by Plaid Cymru🎙 Fy ymateb i Adolygiad Gwariant y Canghellor heddiw ar @BBCRadioWales 👇 // 🎙 My response to today’s Spending Revie… https://t.co/gZmnIHhGtz
Retweeted by Plaid Cymru
11/26
2020
‘’Rhaid cael Llywodraeth sydd o blaid annibyniaeth yn cael ei harwain gan Brif Weinidog sy’n credu ynddo fe.’’ C… https://t.co/rKJmQ83VvU
Retweeted by Plaid CymruMP renews call for safe return of fans to football grounds https://t.co/AlZDRyIo6b https://t.co/t1zcEmvmEZ
Retweeted by Plaid CymruOn Question Time tomorrow night: @nadhimzahawi, @vaughangething, @Tanni_GT, @Adamprice, @Fox_Claire. Join us at 10:… https://t.co/4jSF76gWBO
Retweeted by Plaid Cymru👎 Heddiw torrodd y Canghellor ei addewid i gadw lefelau cyfredol o gronfeydd strwythurol 👎 Methodd â chadarnhau os… https://t.co/g6cG11HzcE👎 Today the Chancellor backtracked on his promise to maintain current levels of structural funds 👎 He failed to co… https://t.co/Rf812gcpaM🚨 FRIDAY 🚨 Do you live in or around #Pontypridd? 📍 Join @Adamprice & @Heledd_Plaid in a Virtual Town Hall Meeting… https://t.co/nHWRA14HgC🚨 DYDD GWENER 🚨 Byw yn ardal #Pontypridd? 📍 Ymuna gyda @Adamprice & @Heledd_Plaid mewn cyfarfod cyhoeddus rhithio… https://t.co/mFUfFORhEWMae’r Canghellor wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth y DU yn torri ein gwariant ar gymorth tramor o 0.7% i 0.5%. Mae h… https://t.co/dSWyxrAZmf
Retweeted by Plaid CymruThe Chancellor has announced the UK Govt will renege on its manifesto promise and will cut overseas aid spend from… https://t.co/eyn6KV5Ngz
Retweeted by Plaid CymruMae'n amlwg bod San Steffan yn tanseilio datganoli yng Nghymru ar bob cyfle. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Eisiau stopio nhw? 👇… https://t.co/TnfneQEoLjIt is blatantly clear that Westminster is seeking to undermine Welsh devolution. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Want to stop them? 👇… https://t.co/hm7K9kQ2j5🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales was promised 'not a penny less' when structural funds come to an end ❌ Now the Chancellor is backtra… https://t.co/Drptd68S9i
Retweeted by Plaid CymruHeddiw a phob dydd, rhaid i ni gydsefyll i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod. #DiwrnodRhubanGwyn https://t.co/iVDdEY9o2dToday, and every day we must stand together to demand an end to violence against women. #WhiteRibbonDay https://t.co/9MkCKNrjYB🚨 #PlaidCymruYNFYW 🚨 🗓️ Dydd Iau, 3 Rhagfyr ⏰ 7yh Ymuna gyda @BenMLake, @LlyrGruffydd, a @ffion_storer wrth iddyn… https://t.co/nCtY9ueiHf🚨 #PlaidCymruLIVE 🚨 🗓️ Thursday, 3 December ⏰ 7pm Join @BenMLake, @LlyrGruffydd, & @ffion_storer as they discuss… https://t.co/cYKBwdlNWVImportant thread here by @Guto_Ifan @WalesGovernance on the consequences of HS2 spending + classification by UK Tr… https://t.co/uB2foytoox
Retweeted by Plaid Cymru🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Addawodd Llywodraeth San Steffan na fyddai Cymru yn derbyn 'run geiniog yn llai ar ôl gadael yr UE ❌ Nawr… https://t.co/xcb1cVrqGu🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales was promised 'not a penny less' when structural funds come to an end ❌ Now the Chancellor is backtra… https://t.co/Drptd68S9iEdefyn ar brif alwadau Plaid Cymru ar gyfer yr Adolygiad Gwariant heddiw 👇 https://t.co/zOmeWpA3SQ
Retweeted by Plaid CymruThread on Plaid Cymru’s key asks for today’s #SpendingReview 👇 https://t.co/IlFnsL2XS1
Retweeted by Plaid CymruNi ddylid rhewi tâl y sector cyhoeddus. Byddai hynny'n sarhad difrifol â gweithwyr sydd wedi gweithio'n ddiflino t… https://t.co/asNW8igz8oMae’r Torïaid wedi addo y bydd y gronfa SPF yn cyfateb i lefel y cyllid a ddarperir gan raglenni Ewropeaidd. 🪙 Mae… https://t.co/T1qL6ELCcIMae #AdolygiadGwariant heddiw yn gyfle i’r Canghellor i ymrwymo’n llawn i ddatganoli a datrys anghydraddoldeb. Rha… https://t.co/kvwAmWTzaGThere must be no public sector pay freeze today. That would be a grave disservice to public sector workers who ha… https://t.co/nv3qy24gq7The Tories have promised that the Shared Prosperity Fund will match the level of funding provided by the EU program… https://t.co/ozoAYZz9IRToday’s #SpendingReview is the Chancellor’s opportunity to fully commit to devolution and levelling up by fixing Wa… https://t.co/DafwmDkOxN
11/25
2020
Fel yr hen weithiau haearn, rhaid i'r syniad o annibyniaeth i Gymru gael ei ddyfrio i weithio, i dyfu. Rhaid iddo… https://t.co/Fd3DU4cMcCThe idea of Welsh independence, like the old iron works, need to be watered to work, to grow. It - we, must becom… https://t.co/Rc4ajxJcQD📢"Mae dal angen newidiadau mawr" @RhunapIorwerth 🏥Yn y Senedd heddiw, roedd Gweinidog Cysgodol Iechyd Plaid Cymru… https://t.co/xIx5HenUk5📢"Major changes are still required" @RhunapIorwerth 🏥News that Betsi Cadwaladr Health Board has been taken out of… https://t.co/ZhahF26oqlThis annoucement smacks more of a political stunt so that Labour can say it has improved health services in the Nor… https://t.co/Q99qqnOE22
Retweeted by Plaid CymruRhaid i'r Llywodraeth gyflwyno eu rhaglen cyflwyno brechiad ar frys yn hytrach nag aros i dderbyn y brechlyn cyntaf… https://t.co/X666PcgE1lWelsh Government must urgently deliver their vaccination rollout programme, before waiting to receive the first bat… https://t.co/YZuQCmyzKK🤔🤔🤔 https://t.co/C5UtxZA1myMae gormod o fusnesau wedi cwympo trwy'r rhwyd ​​yng nghefnogaeth y Llywodraeth. Mae angen eglurder arnyn nhw - a c… https://t.co/QC83JSNmUIToo many businesses have fallen through the net in Labour Government support. They need clarity - and targeted supp… https://t.co/6fJpVbPcdK🎒 “Mae'r pecyn #CadwYsgolionYnDdiogel rwyf wedi'i gyhoeddi heddiw yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o'r mesurau y mae a… https://t.co/5jMFNpNAz0🎒 “The Keeping Schools Safe package I’ve announced today includes a comprehensive list of the measures that need to… https://t.co/UwcIPilD6E✅Profion i bawb ✅Mwy o arian i daclo'r rhaniad digidol ✅Mwy o athrawon ac athrawon llanw 🏫Dyma'r mesurau sydd ang… https://t.co/zw6C6yjSfd✅Mass testing and ventilation ✅Extra cash to help with the digital divide ✅Extra teachers and extra supply teachers… https://t.co/wAObsCHkfW
11/24
2020
Yr unig ffordd o sicrhau dyfodol cynaliadwy i'n diwydiant dur yw rhoi dur Cymru yn nwylo Cymru. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cytuno gyd… https://t.co/HrsBPHHIz0The only way to guarantee a sustainable future for our steel industry is to put Welsh steel in Welsh hands. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿… https://t.co/OeFykqUWRf🤞 Mae’r newyddion am y tri brechlyn yn rhoi gobaith 📢 Mae’n bwysig fod Cymru’n derbyn dyraniad o’r brechlyn ar sa… https://t.co/7GgJIPTMKA🤞 Today brings a much-needed dose of hope with news of another vaccine 📢 @LSRPlaid urges the UK Government to ensu… https://t.co/V9RGLtwHaPMae arweinydd Plaid Cymru, @Adamprice a'n hymgeisydd Senedd, @Heledd_Plaid yn cynnal cyfarfod cyhoeddus rhithiol:… https://t.co/fAsfsaL92dPlaid Cymru leader, @Adamprice and Senedd candidate @Heledd_Plaid are holding a Virtual Town Hall meeting: 📍Pontyp… https://t.co/xI9L68SyZn
11/23
2020
Raising Wales’ borrowing limit is essential for our post-Covid recovery | @BenMLake https://t.co/9f2SExikgH
Retweeted by Plaid Cymru"Mae codi terfyn benthyca cyfalaf llywodraeth Cymru yn hanfodol i sicrhau bod Cymru yn gallu fforddio nid yn unig c… https://t.co/vxDstyDdSh"Raising the Welsh government’s capital borrowing limit is essential to ensure Wales can afford not only the costs… https://t.co/VCvzTyxsPX
11/21
2020
Sad to hear of the passing of pioneering Welsh trans author, historian and passionate independence supporterJan Mo… https://t.co/xyeinSwdLk
Retweeted by Plaid CymruMae penderfyniad Boris Johson i wrthod sefyll yn erbyn bwlio yn y gweithle yn dangos gwendid a diffyg egwyddorion… https://t.co/xdOCxqYgRf
Retweeted by Plaid Cymru
11/20
2020

0