Sign in with Twitter

Username:

The Heart of Cardiff / Calon Caerdydd #BlackLivesMatter #SolidarityNow #EndSystemicRacismNow

5,681 Following   25,220 Followers   23,762 Tweets

Joined Twitter 3/27/09


Byddem wrth ein bodd yn rhannu'ch llythyrau caru at ddinas Gaerdydd ar ein cyfryngau cymdeithasol, a byddwn yn eu h… https://t.co/YtbxrgrC5h(1/2) Rydyn ni eisiau clywed eich stori chi ar gyfer Calon Caerdydd: dywedwch wrthym am yr eiliad y gwnaethoch chi… https://t.co/uAMtNXbeThWe want to hear your story for Heart of Cardiff: tell us about a moment you fell in love with the city. We’d love t… https://t.co/gU8s3eCtVzHeddiw rydym yn cefnogi ein ffrindiau, cydweithwyr a'r gymuned lawrydd sy'n gweithio yn y diwydiant digwyddiadau by… https://t.co/l35QTqkx8QToday we are supporting our friends, colleagues and freelance community who work in the live events industry. We st… https://t.co/tpl6i5Z41K*Cyfle olaf i wrando* Mae Winners yn gorffen am 8.00yh heno. Hoffem longyfarch y tîm y tu ôl i’r sioe wych:… https://t.co/OJC8QlITv5*Last chance to listen* Winners ends at 8.00pm tonight. We'd like to congratulate the team behind such a brilliant… https://t.co/iZcy7gtsUP @Dafydd__James @joelukemurphy1 Diolch yn fawr, Daf!Want to join the team? We’re recruiting for a part-time Digital Communications Officer, to help showcase our work a… https://t.co/NVBkfyhNjU
Retweeted by Sherman Theatre / Theatr y Sherman
9/30
2020
Dim ond tan yfory y mae Winners ar gael! Peidiwch â cholli'ch cyfle i roi cynnig ar y ddrama rygbi aflafar hon, yn… https://t.co/aoCFXwNM5DWinners is only available until tomorrow! Don't miss your chance to try out this raucous rugby play, full of unexpe… https://t.co/lRISKDrB0oDiolch @ShermanTheatre for giving this working class kid from Rumney such a great opportunity. Thrilled to be being… https://t.co/QRO6secZhf
Retweeted by Sherman Theatre / Theatr y Sherman
9/29
2020
@MarvinPoet @maliannrees Thanks for your message. Bratiaith will be released through our website on 5 November.I only started listening to #Playcrush last week. It’s great. Light, funny and insightful conversations with some… https://t.co/7ss5p7A5T4
Retweeted by Sherman Theatre / Theatr y ShermanDim ond 3 diwrnod ar ôl i fwynhau Winners, y ddrama glywedol deimladwy a doniol gan @NovaTheatreNova. Wedi'i ysgrif… https://t.co/E7VMnZ0Qz0Only 3 days left to catch Winners, the moving and funny audio drama from @NovaTheatreNova. Written by… https://t.co/0sZnhYge7iOchr yn ochr â'n tymor yr Hydref, mae Cyfres Dau o Playcrush yn parhau. Gwrandewch ar Owen Teale yn trafod Macbeth… https://t.co/HSFvuN9w56Alongside our Autumn season, Playcrush Series Two continues. Listen to Owen Teale discuss the Scottish Play with ou… https://t.co/xvgbZoTcHiLlongyfarchiadau i @RoseRevitt am gael ei enwi'n Ddylunydd Gorau yn #DebutAwards @TheStage neithiwr, ar gyfer Dr Ko… https://t.co/GhG40tuCqqCongratulations to @RoseRevitt for winning Best Designer at @TheStage #DebutAwards last night, for Dr Korczak’s Exa… https://t.co/gE74yvJL7iNi allwn aros i ryddhau'r ddrama gyntaf fel rhan o Galon Caerdydd ar 8 Hydref. I gael rhagor o wybodaeth am y gyfre… https://t.co/HPOI1mg3klWe can’t wait to release the first play in Heart of Cardiff on 8 October. For more information on the audio theatre… https://t.co/xwYO02l5vR(2/2) Lluniau gan Chris Lloyd @eatfooder. Dyluniad gan Kelly King Design.(2/2) Photos by Chris Lloyd @eatfooder. Design by Kelly King Design.(1/2) Felly, dyna’r deg stori ar gyfer Calon Caerdydd. Ni allwn aros i'w rhannu gyda chi dros yr wythnosau nesaf ga… https://t.co/3o9c6ySm15(1/2) So, that’s all ten stories for Heart of Cardiff. We can’t wait to share them with you over the next few weeks… https://t.co/9lP2sxfIkM(4/4) @realtimpenrith https://t.co/vh8JbuLjUx(3/4) Yn Housemates, mae @realtimpenrith yn adrodd y stori ryfeddol hon am gyfeillgarwch a Roc a Rôl yng Nghaerdydd… https://t.co/8vetHkLjos(2/4) Gyda'i gilydd fe wnaethant rywbeth a dybiwyd yn amhosibl, a phrofi nad syniad mewn papurau academaidd yn unig… https://t.co/JaVssJn4Nz(4/4) @realtimpenrith https://t.co/6vmIOMKmOp(3/4) Housemates is a partnership between Sherman Theatre and @HijinxTheatre https://t.co/W05dEGnsKM(2/4) Together they did what was thought impossible and proved that supported living in the community wasn’t just a… https://t.co/11dbmgUnNr(1/4) Pan mae Alan Duncan, claf yn ysbyty Trelái, yn taro ar fywyd myfyriwr o’r enw Jim Mansell, mae'n arwain at gy… https://t.co/h3k2PJpmK7(1/4) When Ely hospital patient Alan Duncan crashed into the life of student Jim Mansell it set in train a series o… https://t.co/tqCgJ2dJDOYn Haf 1974 cychwynnodd chwyldro yng Nghaerdydd. Bydd Housemates gan @realtimpenrith yn cael ei ryddhau ar Ragfyr 1… https://t.co/dn6SjgGn1rIn Summer 1974 a revolution began in Cardiff. Housemates by @realtimpenrith will be released on 10 December. https://t.co/q7UaU8CJ5r(2/2) @EmiGarside https://t.co/XzBNMq4GBl(1/2) Mae Caerdydd yn enwog am ei chymuned fywiog LHDTCRhA +. Yr hydref hwn bydd rhaglen ddogfen @EmiGarside, Centr… https://t.co/x1EuPpiOil(2/2) @EmiGarside https://t.co/rpuQ8G9AJH(1/2) Cardiff is renowned for its vibrant LBTQIA+ community. This autumn @EmiGarside’s documentary Centre Stage wi… https://t.co/JH2bXhVd40Bydd safbwyntiau newydd a straeon nas clywir yn cael lle blaenllaw. Bydd Center Stage: Stories of Cardiff’s LGBTQIA… https://t.co/9tKbNt5E7WNew perspectives and unheard stories will take centre stage. Centre Stage: Stories of Cardiff’s LGBTQIA+ Community… https://t.co/P4aAmAFLRi(3/30 Aled Wyn Thomas: https://t.co/77GQZKJ3Rb(2/3) Aled Wyn Thomas will bring fan’s stories of the road to Wales’ quarter final win over Belgium at UEFA Euro 20… https://t.co/9SY2qGFUn6(1/3) Football is nothing without its fans and the beautiful game has the power to bring people together. https://t.co/Z1qGuPZHYa(3/3) Aled Wyn Thomas: https://t.co/k22XN6U05D(2/3) Bydd Aled Wyn Thomas yn dod â straeon cefnogwyr i’r amlwg, ar y daith i fuddugoliaeth Cymru dros Wlad Belg yn… https://t.co/uyG0gWGzvA(1/3) Nid yw pêl-droed yn ddim heb ei gefnogwyr ac mae gan y gêm hardd hon y pŵer i ddod â phobl ynghyd. https://t.co/l7PEMJCTDbCardiff, July 2016. A city united on one incredible night. See You Later, Meunier by Aled Wyn Thomas will be relea… https://t.co/8OAdOMLdTVCaerdydd, Gorffennaf 2016. Dinas yn uno ar un noson anhygoel. Bydd See You Later, Meunier gan Aled Wyn Thomas yn ca… https://t.co/KJXTi0OHkK(2/2) @bootce https://t.co/dxPvkoWhtF(2/2) @bootce https://t.co/obahBC393j(1/2) Mae drama ffraeth @bootce yn ein cludo yn ôl i 1998 i archwilio y berthynas hanesyddol rhwng Caerdydd a’r Cym… https://t.co/6ivCv3rgM5(1/2) Claire Boot’s witty drama transports us back to 1998 to playfully explore the historic relationship between C… https://t.co/kxaVdeaNV2Weithiau mae'n rhaid i chi ddarganfod yr hanes, er mwyn gweld llefydd yn iawn. Bydd See For Yourself gan @bootce yn… https://t.co/XSmwtQkZ29Sometimes to properly see the sights you have to discover their history. See For Yourself by @bootce will be releas… https://t.co/cST1nmhrjk(2/2) Mae Owen wedi gweithio'n agos gyda Chlwb Bocsio Llanrhymni er mwyn ymchwilio i'w ddrama. Mae'r dramodydd newy… https://t.co/WAevxBsPclMae angen lle i feddwl ar Kirsty ac mae hi’n ei chael ei hun ym Mynwent Cathays. Mae hi’n cwrdd â Bocsiwr sy’n mynd… https://t.co/g2YsJ84iW0(2/2) Owen has worked closely with Llanrumney Boxing Club to research his play. Emerging playwright @CallumLloydT i… https://t.co/aCK0AatlpD(1/2) Kirsty needs some space and a place to think and finds herself in Cathays Cemetery. She meets a Boxer on a ni… https://t.co/sbTOlBaFjzMynwent Cathays. Awr ddewiniol. Mae bywyd Kirsty ar y dibyn, ond mae cyfarfyddiad annisgwyl yn rhoi’r cryfder iddi… https://t.co/TafOB3Cx44Cathays cemetery. The witching hour. Kirsty’s life is on the ropes, but a chance encounter gives her the drive to f… https://t.co/M5DckETeSBFeeling she is an outsider in the predominantly white Welsh speaking world and being deprived knowledge of her own… https://t.co/tzSa7pVlH8(2/2) Gan deimlo ei bod hi ar y tu allan yn y byd Cymreig, sy’n bennaf yn wyn, ac yn cael ei hamddifadu o wybodaeth… https://t.co/PPKvdCs6Zi(1/2) In @maliannrees’ powerful bilingual story Bratiaith, Gwawr a young mixed heritage Cardiffian woman feels caug… https://t.co/uayRREsYj3(1/2) Yn stori ddwyieithog bwerus @maliannrees, Bratiaith, mae Gwawr, menyw ifanc o Gaerdydd sydd â threftadaeth gy… https://t.co/tEz916UpM2“You're not black you're Welsh" "Actually Mam, I'm both things" Bratiaith by @maliannrees will be released on 5 No… https://t.co/6DqjU4JZzA“Ti ddim yn ddu ti’n Gymraes.” “Actually Mam fi’n y ddau peth.” Bydd Bratiaith gan @maliannrees yn cael ei ryddhau… https://t.co/G8cQFkfccc(3/3) @nia_llinos https://t.co/Dp2saPqwqw(2/3) Mason lacks the courage to confront her, that is until she meets a most unexpected creature in the woods who… https://t.co/H3jOosw5le(3/3) @nia_llinos https://t.co/YWHXZ1Vb34(1/3) Next, Fairwater. In @nia_llinos’ beautiful magical realist drama Crafangau Mason’s Grandma has an image of ho… https://t.co/6LO2AeQBuG(2/3) Nid oes gan Mason y dewrder i'w hwynebu, hynny yw, nes iddi gwrdd â chreadur hynod annisgwyl yn y goedwig, sy… https://t.co/BuBadXaDbs(1/3) Nesaf, y Tyllgoed. Yn nrama hudolus a hyfryd @nia_llinos, Crafangau, mae gan Famgu Mason ddelwedd o sut mae h… https://t.co/ow0up2xI9GFairwater. A panther stalks through the woods. Crafangau by @nia_llinos will be released on 29 October. https://t.co/EO8Gdf4HDAY Tyllgoed. Mae panther yn stelcian trwy'r coed. Bydd Crafangau gan @nia_llinos yn cael ei ryddhau ar Hydref 29. https://t.co/hc9jGJZtxG(2/2) https://t.co/M2NE3jcHbJ(2/2) https://t.co/2BaHsYXHdk(1/2) Rydym yn mentro i ganol y ddinas i gwrdd â Rodney - ci heddlu cyntaf a phennaf Caerdydd. Mae'n dditectif cale… https://t.co/ra0FLMqicV(1/2) We venture into the city centre to meet Rodney – Cardiff’s first and foremost police dog. He’s a hard-boiled,… https://t.co/ShKbtWaM3qMae hi wedi bod yn noson galed ar balmentydd Fictoraidd Caerdydd. Rydw i wedi bod yn gweithio fel ci. Oherwydd fy… https://t.co/EVdOpcS2XmIt’s been a hard day’s night, pounding the pavements of Victorian Cardiff. I’ve been working like a dog. Because I… https://t.co/Rq8r9dCQ91(3/3) Gellir mwynhau Goodbye Memory Lane yn unrhyw le, ond gellir ei ddefnyddio hefyd fel canllaw clywedol i ddilyn… https://t.co/WPZhhG0Iul(2/3) Mae stori gynnes a thyner @emmacoooney, Goodbye Memory Lane, yn ystyried y bywyd rydyn ni'n ei adael ar ei ôl… https://t.co/JKXtgw110N(1/3) Nesaf, rydyn ni'n anelu at y gogledd i'r Mynydd Bychan lle rydyn ni'n dilyn Sue wrth iddi gerdded o amgylch e… https://t.co/Mj5p19ld72(2/2) Goodbye Memory Lane can be enjoyed anywhere but can also be used an audio guide to follow Sue’s footsteps through Heath.(1/2) Next we head north to Heath where we follow Sue as she walks around her neighbourhood one final time.… https://t.co/lHs7ytqOtEMae Sue ar fîn camu i fywyd newydd. Ond mae ‘na amser i fynd am dro trwy'r Mynydd Bychan unwaith eto. Bydd Goodbye… https://t.co/zLlOrO5EyhA new life awaits Sue. There’s just time for one more walk through Heath. Goodbye Memory Lane by @emmacoooney will… https://t.co/wMRdxGLeBP(2/2) Gyda’i or-ŵyr yn wynebu hiliaeth, mae Carlos De Pass yn rhannu stori anhygoel ond gwir ei ddioddefaint fel ca… https://t.co/4dOiE1xXcy(1/2) Dechreuwn yn Nhre-biwt lle mae @KyleLima_1 yn dychmygu cyfarfyddiad ysbrydoledig â ffigwr arloesol o'r gymune… https://t.co/LgJ0EEMgZp(2/2) With his great grandson facing racism, Carlos De Pass shares the incredible but true story of his ordeal as a… https://t.co/cu4vh6fGW5Tre-biwt. “Peidiwch byth â gadael i unrhyw un eich gwneud yn garcharor yn eich croen.” Bydd Mr Carlos De Pass gan… https://t.co/SY4ihgTL5D(1/2) We start in Butetown where @KyleLima_1 imagines an uplifting encounter with a trailblazing figure of the Blac… https://t.co/4ovytS5pRnButetown. “Never let anyone make you a prisoner of your skin.” Mr Carlos De Pass by @KyleLima_1 will be released on… https://t.co/XsPthhLES9(2/2) Gwnaethpwyd Calon Caerdydd yn bosibl trwy gyllid gan Gronfa Loteri Genedlaethol @Celf_Cymru a @MoondanceFdn. https://t.co/Nkoq1p4a4R(1/2) Ymunwch â ni ar daith o amgylch Caerdydd wrth i ni ddatgelu'r straeon y mae ein hawduron yn mynd i'w hadrodd… https://t.co/eEjioIUBIG(2/2) Heart of Cardiff was made possible through funding from @Arts_Wales_ ’s National Lottery Fund and… https://t.co/l8CByUt1si(1/2) Join us on a tour of Cardiff as we unveil the stories each of our writers is going to tell for Heart of Cardi… https://t.co/2PGrYRpV2qEin Cyfansoddwyr / Cynllunwyr Sain ar gyfer Calon Caerdydd yw Tic Ashfield ac @eadythofficial. https://t.co/1YsisTsxZS
9/28
2020

0