Sign in with Twitter

Username:

Sianel swyddogol y Gweinidog Addysg | Official channel of the Minister for Education

1,408 Following   38,675 Followers   7,289 Tweets

Joined Twitter 6/26/13


Instead of heading to Tregaron next week the @eisteddfod will be coming to a screen very near you! Just head over t… https://t.co/MmccVOcNl8
Retweeted by Kirsty WilliamsDoes dim maes cyffredin eleni. Ond yn lle, mae’r @eisteddfod yn dod atoch chi! Edrychwch ar y rhaglen, mae ’na rywb… https://t.co/d7G6dlo9Ys
Retweeted by Kirsty Williams
8/3
2020
https://t.co/QkggYFFpDthttps://t.co/zPClwk3CMgThe health, safety & wellbeing of the entire education family here in Wales remains a top priority. Working closel… https://t.co/YDK0cbx2lrMae lles iechyd, diogelwch y teulu addysg cyfan yma yng Nghymru yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth. Gan weithio'… https://t.co/YN07V7dwuI
7/31
2020
School support staff, including teaching assistants, are the responsibility of and employed on Local Authority pay… https://t.co/cPMUUICIkxI know how hard all school staff have worked throughout this pandemic. My announcement yesterday was in response t… https://t.co/MltoKPnRhPCyfrifoldeb Awdurdodau Lleol yw cyflog a graddfeydd cyflog staff cymorth ysgolion - gan gynnwys cynorthwywyr addysg… https://t.co/gwdSCJ0DxjRwy'n ymwybodol o ba mor galed y mae staff ysgolion wedi gweithio drwy gydol y pandemig. Yr oedd fy nghyhoeddiad… https://t.co/b8F7alIDM5We are looking for people with a passion for their subject just as Naveena has for Maths Do you share her enthusia… https://t.co/iUFrrsOttz
Retweeted by Kirsty WilliamsRydym yn chwilio am bobl ag angerdd am eu pwnc, fel sydd gan Naveena am Fathemateg. Ydych chi'n rhannu ei brwdfryd… https://t.co/yXkafp9CuI
Retweeted by Kirsty WilliamsHear from me later on over on Facebook ⬇️ https://t.co/I4NlyoaQqA https://t.co/4mKFAzT3r1 @pencaerauprima1 @cardiff_squad @SportCardiff Thank you so much for inviting me! 🌈🎇 Congratulations graduates! After a year of new and unexpected challenges, you have done it and a few people you… https://t.co/aZQutbutf1
Retweeted by Kirsty Williams
7/30
2020
👏👏👏@cardiffcouncil @firstcampus @SportCardiff 👏👏👏Well I didn't expect to be on an adventure course today!! Was so pleased to visit @pencaerauprima1 today to see ho… https://t.co/iM8KeB3C1zDoeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i’n treulio fy niwrnod ar gwrs antur!! Pleser mawr ymweld â @pencaerauprima1 hed… https://t.co/tzyqdo0TKxToday I am pleased to share my proposals for teacher pay in Wales which include a 8.48% increase in starting salari… https://t.co/v6lCxSg3MlHeddiw, mae'n bleser gennyf rannu fy nghynigion ar gyfer cyflogau athrawon yng Nghymru, sy'n cynnwys cynnydd o 8.48… https://t.co/jJYjyEeiBr
7/29
2020
Coming to study in Wales? Join the Welsh Education Minister, a student union rep & uni rep for Q&A on the latest p… https://t.co/MdL1vdUDYz
Retweeted by Kirsty Williams🖋 Mae Mike Nicholson o Brifysgol Caerfaddon yn esbonio sut mae’r brifysgol yn delio â graddau’r haf hwn. Gallwch d… https://t.co/WWOfiCXOqZ
Retweeted by Kirsty Williams🖋 Mike Nicholson from University of Bath explains how the university is approaching grades this summer. You can re… https://t.co/5Atv31abUZ
Retweeted by Kirsty Williams.@WelshGovernment have today announced £40m to support people into employment and training. https://t.co/5mtZXQW0Qh https://t.co/ccMuZQRZ0THeddiw rydym @LlywodraethCym wedi cyhoeddi £40m i helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant...… https://t.co/DkT5kGTvUvYn fyw gyda'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans | Live with Finance Minister, Rebecca Evans https://t.co/eDIn6woP2q
Retweeted by Kirsty Williams
7/28
2020
Education doesn't need to stop when you leave school. It's our aim to keep #Wales learning safely to get skills fo… https://t.co/Oss3TzBbjNDoes dim angen rhoi'r gorau i addysg pan fyddi di'n gadael yr ysgol. Ein nod yw cadw #Cymru yn dysgu'n ddiogel i g… https://t.co/YgsstyK6SXAre you a parent/carer of a child or young person who’s been shielding? The Chief Medical Officer has recorded a s… https://t.co/s2mY74LQmL
Retweeted by Kirsty WilliamsYdych chi'n rhiant/gofalwr plentyn neu berson ifanc sydd wedi bod yn gwarchod? Mae'r Prif Swyddog Meddygol wedi pa… https://t.co/5xwa1v37ci
Retweeted by Kirsty WilliamsWhether you’re looking to start university for the first time or are thinking about postgraduate study, financial s… https://t.co/SBkGVozQJPOs wyt ti’n ystyried dechrau yn y brifysgol am y tro cyntaf neu’n ystyried astudio cwrs ôl-raddedig, mae cymorth ar… https://t.co/a7F5gYOYPp
7/27
2020
Coronavirus made learning from home necessary for most children & young people. So proud that @HwbNews &… https://t.co/2gGFzz30YFWnaeth coronafeirws wneud dysgu o gartref yn angenrheidiol i'r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc. Mor falch bod… https://t.co/GNZCZSa4O2If you’re a Year 11 or 13 awaiting your grades this August, visit @quals_wales and @wjec_cbac for lots of helpful i… https://t.co/kme1NtbW5EOs ydych chi ym mlwyddyn 11 neu 13 ac yn aros am eich graddau ym mis Awst, ewch i @cymwysterau_cym neu @cbac_wjec i… https://t.co/RmW1QqKwCSWhether you want to continue your learning during school holidays, or just refresh your Welsh, there are plenty of… https://t.co/Om1BVEpITr
Retweeted by Kirsty WilliamsBoed am barhau i ddysgu dros wyliau’r haf, neu roi hwb i’ch sgiliau Cymraeg, mae digonedd o gyfleoedd i’ch plentyn… https://t.co/l9jWkRCRWd
Retweeted by Kirsty WilliamsDiolch @Golwg360! 💁‍♀️ https://t.co/Ih5XZ0rK2AIt has been great seeing the hard work by all education settings to welcome more of their learners back over the la… https://t.co/PlXPlsnIj7
Retweeted by Kirsty WilliamsMae wedi bod yn wych gweld y gwaith caled gan yr holl leoliadau addysg i groesawu mwy o'u dysgwyr yn ôl dros yr wyt… https://t.co/9EixlGhOHM
Retweeted by Kirsty WilliamsSome of our pupils, teachers, TAs, head teachers and school staff will be breaking up for the holidays today. Fin… https://t.co/aCt4TpvSLWBydd rhai o'n disgyblion, athrawon, cynorthwyyr addysgu, penaethiaid a staff ysgolion yn gorffen am y gwyliau heddi… https://t.co/XxvSYTYuVg
7/24
2020
👏 Fantastic! Well done all - great innovative example of using @PlayCraftLearn! #MinecraftEducation https://t.co/7wbBkmpeB4An evaluation of the CAMHS In-Reach Pilot Programme has been published today. We're providing £1m to extend this su… https://t.co/84F0rx4gIuHeddiw, cyhoeddwyd gwerthusiad o raglen beilot mewngymorth y gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed.… https://t.co/C9Qq5qOmLH @wgmin_education @BangorUni Really pleased to see so much engagement on this important issue! We’re moving swiftly… https://t.co/1ZO1vIJSyh
Retweeted by Kirsty Williams
7/23
2020
Da iawn pawb!😊 Lovely to see so many positive messages - make sure you share to bring a smile to as many people as… https://t.co/2aoJaMCtUnTODAY 4pm GMT! Kirsty Williams, Minister for Education, is taking part in an online panel discussion on the Global… https://t.co/tLfuBP7Xmf
Retweeted by Kirsty WilliamsYn y Guardian heddiw – dwi’n disgrifio sut gall ffordd Rufeinig fod yn ddyfodol disglair i'n colegau a phrifysgolio… https://t.co/8dVvC1L4W8Our world-class universities & colleges are at the heart of our communities. 🏫 We’re providing over £50m to help t… https://t.co/V3FFZcjtPcMae’n prifysgolion a cholegau yn hollbwysig i'n cymunedau ledled Cymru. 🏫 Rydym yn darparu dros £50m i’w helpu i g… https://t.co/teplI8ikt2
7/22
2020
Great discussion with @NormaFoleyTD1 @education_Ire on education here in Wales and Ireland. I look forward to furt… https://t.co/dEFuxbUyBMTrafodaeth wych gyda @NormaFoleyTD1 @education_Ire ar addysg yma yng Nghymru ac Iwerddon. Edrych ymlaen at siarad… https://t.co/2WDYaoNBWtFalch gyhoeddi mae'r Athro Charlotte Williams wedi cytuno arwain gweithgor newydd i roi cyngor ar addysgu themâu'n… https://t.co/scRFzdJEdmI'm pleased to announce that Professor Charlotte Williams OBE has agreed to lead a new working group which will adv… https://t.co/yfgzF23nBk
7/21
2020
I’m delighted to launch this year’s Summer Reading Challenge. It’s a great way for children to develop reading ski… https://t.co/148ZCDQ2gmWrth fy modd i lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2020 heddiw. Ffordd wych i blant ddatblygu sgiliau darllen, darganfo… https://t.co/rcAoPAhiAjWe want to learn from the way coronavirus has changed our lives, to build back a prosperous, more equal, greener Wa… https://t.co/DHTkwzIWrP
Retweeted by Kirsty WilliamsRydym am ddysgu o'r ffordd mae coronafeirws wedi newid ein bywydau, i greu Cymru fwy llwyddiannus, cyfartal a gwyrd… https://t.co/rVlCaUJqfF
Retweeted by Kirsty WilliamsMany schools in Wales will be finishing their school year today. To all pupils, teachers, TAs, head teachers and… https://t.co/MXOs3pBJmWBydd nifer o ysgolion yng Nghymru gorffen eu tymor heddiw. I'r holl ddisgyblion, athrawon, cynorthwyyr, penaethia… https://t.co/FYpG4itfqv
7/17
2020
Da iawn i'n prifysgolion, sy'n dal i fod ar flaen y Deyrnas Unedig o ran profiad myfyrwyr! Well done to our Welsh… https://t.co/fPy0iTN9E7
7/15
2020
Today, @fmwales and @wgmin_education visited Ysgol Llanhari. They both got a chance to see first hand the hard w… https://t.co/bfmphmxK5k
Retweeted by Kirsty WilliamsHeddiw, fe aeth @fmwales a @wgmin_education yn ôl i’r Ysgol! Roedd yn gyfle i'r ddau weld dros ei hunain y gwaith… https://t.co/sqGjeat6KO
Retweeted by Kirsty WilliamsReally pleased to get down to @YsgolLlanhari with @fmwales today to answer some of the pupils’ questions and see th… https://t.co/X3cfQvPi8EFalch iawn i fynd i @YsgolLlanhari gyda @fmwales heddiw i ateb rhai o gwestiynau'r disgyblion a gweld cynlluniau'r… https://t.co/1SEgmjwxdJ
7/14
2020
Heddiw rydym wedi cyhoeddi canllawiau i gefnogi ysgolion gyda'u paratoadau ar gyfer croesawu disgyblion nôl ym mis… https://t.co/7x1yREVyFqToday we've published guidance to support schools with their preparations for welcoming all pupils back in Septembe… https://t.co/suBZVXd9Z7Grants are available to help families in Wales on low incomes buy uniform, other clothing and equipment for school.… https://t.co/0btvRF0AWf
Retweeted by Kirsty WilliamsMae grantiau ar gael i helpu teuluoedd yng Nghymru sydd ar incwm isel i brynu gwisgoedd, dillad eraill a chyfarpar… https://t.co/BSJybIz0fz
Retweeted by Kirsty Williams
7/13
2020
Ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, rhaid inni ddysgu o'r gorffennol. Rhaid i ni ddweud – 'Byth Eto.’ For future gen… https://t.co/UL7JXHvgS7On Thursday, I announced the autumn school term will begin on 1 September. The decision is based on the latest sc… https://t.co/xRCwvIok7xDydd Iau, cyhoeddais bydd tymor yr hydref i ysgolion yn dechrau ar 1 o Fedi. Mae'r penderfyniad wedi seilio ar y c… https://t.co/ULRa9lP6B4
7/11
2020
It’s been a historic week for education in Wales! Here’s a round-up! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/tjq7J4up5OMae wedi bod yn wythnos hanesyddol ym myd addysg! Dyma rai o’r uchafbwyntiau! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/Y19it2ePB6Gwrandewch ar eiriau @wgmin_education wrth iddi egluro pam ei bod yn amser perffaith i gychwyn ar eich gyrfa yn add… https://t.co/QaFU0WQvOn
Retweeted by Kirsty WilliamsHear directly from @wgmin_education why right now is a perfect time to begin your career in teaching - whether you'… https://t.co/iHspZM1J0B
Retweeted by Kirsty Williamshttps://t.co/z6CdA4MYxshttps://t.co/YNgetCL0PMNice to end a busy week on a high! Greats stats from @ucas_online - a record 33.6% of 18-year-olds from Wales app… https://t.co/7GxUnBOpnNBraf gorffen wythnos brysur gyda newyddion da! Ystadegau gwych @ucas_online ddoe - record 33.6% o Gymry 18 oed yn… https://t.co/q5xTiqfYQ2
7/10
2020
@osianrhysjones @fmwales @welshcheeseco @cradocsbiscuits @JoeBangles11 @Cymdeithas @SeneddWales As the parent of gi… https://t.co/gM2apBS0wK @osianrhysjones @fmwales @welshcheeseco @cradocsbiscuits @JoeBangles11 @Cymdeithas Hi Osian, I spoke about this in… https://t.co/SF6gw3tcC8From September, all pupils can return to school full time, if coronavirus cases continue to fall. Learners will b… https://t.co/ITm2S2VfZW
Retweeted by Kirsty WilliamsO fis Medi ymlaen, gall pob disgybl ddychwelyd i'r ysgol llawn amser, os yw’r achosion coronafeirws yn parhau i ddi… https://t.co/xc59WDhYdd
Retweeted by Kirsty WilliamsWell @fmwales is the "Big Cheese" here Osian! 😉 For me, it's a Red Storm from @welshcheeseco but has to be on a cr… https://t.co/blaSnThWDtYn fyw gyda'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams | Live with Education Minister, Kirsty Williams https://t.co/sKLDSQPNpA
Retweeted by Kirsty WilliamsMore here: https://t.co/tPVLWwyr1cMwy yma: https://t.co/cYOMs0zIpyI’m proud to announce £29 million to support schools to recruit, recover and raise standards. This will include 60… https://t.co/X9HsGepip0Rwy'n falch o gyhoeddi £29 miliwn i gefnogi ysgolion i recriwtio, adfer a chodi safonau. Bydd yn cynnwys 600 o ath… https://t.co/y4dWbjiHiE
7/9
2020
I am so proud to introduce the Curriculum & Attainment Bill to @SeneddWales. This is on behalf of the teachers, ac… https://t.co/eUXMD9BJepYr wyf mor falch o gyflwyno'r mesur cyrhaeddiad cwricwlaidd i @SeneddCymru Mae hyn ar ran yr athrawon, academyddi… https://t.co/63TNrrMftPMinister for Education, Kirsty Williams MS is answering questions from Members of the Senedd. https://t.co/3I9vtheTxQ
Retweeted by Kirsty WilliamsMae Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg, yn ateb cwestiynau gan Aelodau o’r Senedd. https://t.co/3uB1oNONo7
Retweeted by Kirsty Williams
7/8
2020
Join us live as we discuss the impact of #Covid-19 on #children and #young people with @wgmin_education and… https://t.co/geOKyGljy4
Retweeted by Kirsty WilliamsYmunwch â ni yn fyw wrth inni drafod effaith #COVID-19 ar blant a phobl ifanc gyda @wgmin_education a @rcccymruhttps://t.co/bZzmYLhCiP
Retweeted by Kirsty WilliamsDownload Minecraft: EE through Hwb https://t.co/jHFmM9eUc3 and discover Bryn Celli Ddu - one of Wales' most importa… https://t.co/IPCKIrFMNF
Retweeted by Kirsty WilliamsLawrlwythwch Minecraft: EE drwy Hwb https://t.co/XUWhARFcrW a darganfod Bryn Celli Ddu - un o safleoedd Oes Efydd b… https://t.co/uEn91g717F
Retweeted by Kirsty Williams
7/7
2020

0