Sign in with Twitter

Username:

Grŵp Cymunedol i gefnogwyr XR sy’n siarad Cymraeg.

84 Following   406 Followers   391 Tweets

Joined Twitter 7/4/19


Mae Cymru'n 'fwy agored' i argyfwng economaidd: Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i ddinasyddion chwarae rhan weith… https://t.co/Hc7usU2KKE
Retweeted by XR Cymraeg➡️➡️ Gall ac fe ddylai dinasyddion chwarae rôl fwy cyfranogol yn y broses o wneud penderfyniadau. Rhowch eich barn… https://t.co/poSdXZdmUI
Retweeted by XR CymraegMae @LlywdroaethCym eisiau eich barn ar y dyfodol ac adferiad Cymru ar ôl y Cload. Gallwch chi rannu eich meddyli… https://t.co/hIA1oeJqk7
Retweeted by XR CymraegWelsoch chi #WindsofChange tu allan heddiw? Darfu megis seren wîb...bydd y foment hon yn darfod yn sydyn hefyd, fel… https://t.co/vpT6de6Nvf
Retweeted by XR CymraegComisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn annog @LlywodraethCym i gyflwyno cyllideb adferiad gwyrdd. https://t.co/ymCQT1iZOV
Retweeted by XR CymraegMae gan @xrcymru gyfrif Twitter newydd, felly dw i’n meddwl am gau’r cyfri yma yn yr wythnosau nesa, er mwyn canolb… https://t.co/EoaK3VQQnE📢Dych chi am gael eich dweud am ddyfodol Cymru? ➡️Ymunwch â ni 30ain Mai, fel rhan o weithred dros Brydain “Nawr y… https://t.co/IpTw0WweDI
5/26
2020
.@Urdd diolch i bobl ifanc Cymru a’r #urdd am greu neges mor berthnasol i’n byd ni heddiw sy’n cyfleu sut mae llawe… https://t.co/vGKsxPXSoC
Retweeted by XR CymraegNeges o Gymru ar ran pobl ifanc y byd. Gyda'n gilydd gallwn greu dyfodol gwell, o ofalu am ein hunain, ein gilydd… https://t.co/WdKr4H3piT
Retweeted by XR CymraegNeges i'r byd gan bobl ifanc Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Heddwch2020 https://t.co/4OMYWzanLU
Retweeted by XR CymraegRydym yn falch i gefnogi pobl ifanc yr @Urdd wrth alw ar arweinwyr y byd i Stopio’r Cloc ac Ailddechrau Rhaid codi… https://t.co/2HchmmufEr
5/18
2020
Gweithdy Gwrthryfel Cymru - cyfarfod cenedlaethol https://t.co/id5FikiZL2 https://t.co/P95gEuSHxV
5/1
2020
Gwelwch gyflwyniad Nic Dafis a Philippa Gibson ‘Newid Hinsawdd: Anelu at Ddifodiant (a beth i'w wneud amdano)’ sy’n… https://t.co/P9Ztqc0UR3
Retweeted by XR Cymraeg
4/29
2020
Os hoffech gopi o’r ffeil Keynote/Powerpoint, rhowch wybod.Fideo syml o’r sgwrs/sioe sleidiau “Anelu at Ddifodiant” https://t.co/jnu3MBrPsW
4/26
2020
Fferm Ofal sy'n cefnogi XR yn ennill Gwobr y Frenhines am Fenter https://t.co/bekYD5j2IO https://t.co/yzVykS6xz3
4/25
2020
🌻Mae aelodau o XRCaerdydd yn rhannu sut mae eu profiadau fel mamau a neiniau wedi dylanwadu ar eu penderfyniad i ym… https://t.co/zDfXtdQh7O
Retweeted by XR CymraegMamau ac Actifiaeth Amgylcheddol - cofnod XR Cymru ar gyfer Sul y Mamau. https://t.co/NQ7R5kir5b https://t.co/5oclHxGOO6
3/22
2020
Mar grŵp WhatsApp ar gyfer cyfieithwyr, felly hala’ch rhif os am helpu gyda’r gwaith yna.Os ydych chi’n gallu helpu gyda’r gwaith o gyfieithu pethau ar wefan https://t.co/sfQGB7hw7A, neu am sgwennu rhywbe… https://t.co/hDZVEALpJ4 @CarmsEnergy @XRCaerdydd @XRCymraeg @efalois @Cymdeithas @Becaaa @ystampus @NeiKaradog @RoryFrancishttps://t.co/VeInT9NzTU
Retweeted by XR CymraegYn rhan o ddigwyddiad #AwrDdaear ni eleni, bydd yna gweithdy printio sgrîn, i neud baneri gyda sloganau a delweddau… https://t.co/Kfm55IyibZ
Retweeted by XR CymraegDydd yn hwyr (sori!) ond am berson anhygoel i glywed gan ar #DiwrnodRhyngwladolMenywod - Diolch @SianStephen am fod… https://t.co/B4NdVisxrW
Retweeted by XR Cymraeg‘Gwnewch y pethau bychain’: Dewi Sant a’i neges amgylcheddol ar gyfer y dyfodol - blogiad gwych gan @siriolmcavoyhttps://t.co/a8myE5C02T
3/10
2020
Gwerthfawrogi’n fawr iawn y cyfle i fod ar y raglen @bethdimoyn i drafod yr #ArgyfwngHinsawdd, ac ymgyrchu… https://t.co/1g4BoyONtF
Retweeted by XR CymraegCyfweliad ysbrydoledig gyda Siân Stephen @XRCaerdydd ar sioe Beti a’i Phobl https://t.co/uIOu94zE8H
Retweeted by XR Cymraeg
3/8
2020
@ystampus @XRCymraeg Z for Zachariah yn llyfr ffuglen bach neis am gael syniad a sut brofiad fysa hi i fod yn un o’… https://t.co/PTAUMVT2CJ
Retweeted by XR CymraegGwefan newydd ddwyieithog XR Cymru - bydd help cyfieithu deunydd newyddion ar gyfer hyn, ac yn bwysicach byth, post… https://t.co/Ox4eJbSeva
3/6
2020
Rhestr ddarllen newydd ar wefan Y Stamp! Y tro hwn, fel rhan o'n #MisBachGwyrdd, rhai o aelodau @XRCymraeg sy'n aw… https://t.co/ifffcGxxWi
Retweeted by XR Cymraeg
2/25
2020
Yn Gyfyrddin. https://t.co/H1e9RbC7Xs
Retweeted by XR Cymraeg
2/12
2020
Ar yr un nodyn, tynnwyd sylw'r golygyddion at y digwyddiad hwn gan un o aelodau @XRCymraeg ❎ Newid Hinsawdd: Anelu… https://t.co/QB03m4CepT
Retweeted by XR Cymraeg❎ Englyn gan Philippa Gibson i @XRCymraeg yw eitem ddiweddaraf #MisBachGwyrdd gwefan Y Stamp ❎… https://t.co/1tsTzRJOa0
Retweeted by XR Cymraeg
2/11
2020
Sgwrs “Anelu at Ddifodiant” yn Aberteifi, 28/2/20 https://t.co/HsWEsZSwJl https://t.co/htRbkv15ZD
1/31
2020
Aeth hyn yn eitha da, dw i'n meddwl. Daeth cynulleidfa o ryw 30, gyda sawl un yn amlwg yn barod i ymuno yn y gwrthr… https://t.co/WswuUHsDr7
Retweeted by XR CymraegYr hinsawdd a bioamrywiaeth: dwy her ryng-gysylltiedig https://t.co/rBqDu7TbZq
Retweeted by XR CymraegCamau gweithredu integredig Ni ellir mynd i'r afael â her yr argyfyngau o ran yr hinsawdd a byd natur ar wahân. https://t.co/r6DMA5JDgM
Retweeted by XR CymraegDigwyddiad o undod i gofio'r tanau gwyllt sy'n rhwygo trwy Awstralia ar hyn o bryd Ymunwch â'r bobl ifanc am 16:30… https://t.co/b7WBaASsC7
Retweeted by XR Cymraeg
1/11
2020
Mae un darpar-wrthryfelwr brwd wedi cyrraedd eisoes. https://t.co/vNNQuaX3i1“Anelu at Ddifodiant” - sgwrs ar Gwrthryfel Difodiant a’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol, Neuadd Pontgarreg, Ceredig… https://t.co/FmPzCCrdea
Retweeted by XR Cymraeg
1/10
2020
Strategaeth gweithredu XR 2020 https://t.co/ciivZkshLt #Gweithredwch2020
1/2
2019
“Anelu at Ddifodiant” - sgwrs ar Gwrthryfel Difodiant a’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol, Neuadd Pontgarreg, Ceredig… https://t.co/FmPzCCrdeaDewch atom yn Co-op, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna, 10am-3pm, Dydd Mawrth 10 Rhagfyr i gael cyngor a bagia… https://t.co/nR61fSsp55
Retweeted by XR Cymraeg
12/10
2019
Digwyddiad wedi’i drefnu gan XR Aberteifi https://t.co/JOYZiu9QYm
11/23
2019
@DinesyddCdydd @Golwg360 @PoblCaerdydd @cellcaerdydd @YesCaerdydd @AmgueddfaCymru @Museum_Cardiff @BBCCymruFywhttps://t.co/UCS1OyFwcD
Retweeted by XR CymraegBydd Radio Cymru yn darlledu'r rhaglen "Hawl i Holi" o Grymych yr wythnos nesa. Basai'n braf 'sai ambell i Wrthryfe… https://t.co/p7mncvHAzi
11/22
2019
Cyfweliad gwych gyda Siân Stephen o @XRCaerdydd ar @BBCCymruFyw https://t.co/cm64DNwfXr
11/14
2019
Croeso i XRCaerdydd 🔥Cyfle i glywed mwy amdanom, i ofyn cwestiynau ac i ddysgu sut y gallwch chi chwarae eich rhan… https://t.co/NgUCJwJI3Y
Retweeted by XR Cymraeg
10/27
2019
Diwrnod #ShwmaeSumae hapus (hwyr) bawb a diolch i chi gyd am eich cefnogaeth! Mae eich aildrydaru a'ch sylwadau yn… https://t.co/son5MPVzLK
Retweeted by XR Cymraeg
10/17
2019
Trafalgar Square. Heddiw. Da ni yma yn ein miloedd i fynnu ein hawl i brotestio’n heddychlon. https://t.co/3FPJVTYlei
Retweeted by XR CymraegFfrwd byw o @GeorgeMonbiot cael ei arestio https://t.co/0bxyq6jkEE
Retweeted by XR CymraegHong Kong. https://t.co/BM7T2K3cFK
Retweeted by XR CymraegXR Grandparents yn protestio tu fas Palas Buckingham. #PawbNawr https://t.co/5NamKlW114
Retweeted by XR Cymraeg❤️PROTEST BRIGAD GOCH CAERDYDD ❤️ 🔥 Ymunwch a'r Frigad Goch wrth iddynt alw ar ein harweinwyr i #GweithreduNawr yn… https://t.co/7VHg4jWaKJ
Retweeted by XR CymraegMae cynrychiolwyr Extinction Rebellion wedi'u gwahodd i "rannu eu syniadau ynghylch sut y dylwn ni fod yn ymateb i'… https://t.co/p4tDPsWQ53
Retweeted by XR Cymraeg
10/16
2019
@GutoHuws Wedi neudClywed bod criw XR o Gymru wedi rhoi gwers Gymraeg sylfaenol i rhyw fil o bobl tu allan i'r BBC yn Llundain heddiw,… https://t.co/2BPd6VaiWK
Retweeted by XR Cymraeg"Pan wnes i raddio flwyddyn ddiwethaf oni'n edrych ymlaen at y dyfodol o' mlaen ... nawr dwi ddim mor siwr o hynny.… https://t.co/hofA8uYrTF
Retweeted by XR CymraegGwrthryfelwyr #Caerdydd yn ymweld â'r Swyddfa Gartref ar ôl cael eu harestio. #myrebellionmoment https://t.co/euDj0ge2bx
Retweeted by XR CymraegMae gan bawb hawl i brotestio heb ots am abledd. Planed PAWB yw hon https://t.co/5qC0Omv3iz
Retweeted by XR CymraegMae'r heddlu wedi cymryd ein hoffer fel nad oes modd i bobl ag anableddau brotestio gyda ni. Heddi am 4yh rydym y… https://t.co/enydNx0qeP
Retweeted by XR Cymraeg"S'dim byd wedi newid i leihau allyriadau carbon ers imi gael fy ngeni. Dwi'n 20 a dwi yma achos bod angen nid acho… https://t.co/zOTUUQc47h
Retweeted by XR Cymraeg👇 Fy merch yn Llundain. Mor falch ohoni / My daughter in London. So proud of her. ❤️👊💪❤️ https://t.co/YZstjWpL1L
Retweeted by XR CymraegRebels Cymru wedi’u gludo wrth ddrysiau cwmnïau swiriant yn yr adeilad “Walkie-Talkie” yn Llundain… https://t.co/4D08RAx07y
10/14
2019
Newyddion da iawn! https://t.co/Y01cyGhlZxRhywbeth ar gyfer y penwythnos: Darllenwch ein cylchlythyr diweddara - sy’n cynnwys darn gerdd arbenning gan… https://t.co/L7ayQrmI0y
Retweeted by XR Cymraeg
10/12
2019
https://t.co/tV910kFkk2
Retweeted by XR CymraegMae gweithwyr @Plaid_Cymru @PCGddCdd wedi bod yn cefnogi Gwrthryfel Difodiant Da iawn @XRCaerdydd Well done… https://t.co/d08dAdMSfN
Retweeted by XR CymraegCalon Lân yng nghanol Llundain. https://t.co/REjHHaW9PV“I speak to you as a human being. A woman whose dreams of motherhood now taste bittersweet because of what I know a… https://t.co/sZZ4Tc29fO
Retweeted by XR CymraegY Frigâd Goch tu fas y BBC yn Llundain! https://t.co/37LU9ZsxX9
Retweeted by XR CymraegMae newid ar ddod.... https://t.co/0njxBgjBJl
Retweeted by XR CymraegWe've been on the @bbc's doorstep for almost 12 hours and it's got... a short mention on Radio 4. @itv sent a news… https://t.co/8fe4RvEuRB
Retweeted by XR CymraegCrusties, athrawon, doctoriaid, ffermwyr, cyfreithwyr, plymwyr..... rydyn ni gyd yn protestio, o bob rhan o gymdeit… https://t.co/a1CjT8AdDw
Retweeted by XR CymraegCannoedd yn ymgynnull i wrando ar ganlyniadau Cynulliad y Bobl #PawbNawr https://t.co/srxZrTG1Ss
Retweeted by XR CymraegMae’n flin ‘da fi bod ypdêts yma wedi bod yn araf. Dilyner @XRCaerdydd am y newyddion diweddara. Bydda i’n aildryda… https://t.co/QLBi8ZuJkBPeople's Assembly taking place in Welsh and English to decide next steps for the protest outside @BBC. Cynulliad y… https://t.co/0Ur7Z5K7Sl
Retweeted by XR Cymraeg @osianowen1 Diolch Osian!Chwara’ teg, ma’r gwaith ma @XRCymraeg yn ei wneud er mwyn sichrau bod y Gymraeg yn greiddiol i’r gwrthryfel difodiant yn wych!
Retweeted by XR CymraegThank you! Diolch @XRCymraeg @XRebellionUK @XrYouth. Hawdd iawn i ni sy'n aros adref yn gwneud dim ond twt-twtian,… https://t.co/cwjotI5RTy
Retweeted by XR CymraegXRCymru tu fas BBC Broadcasting House, Portland Place. Mae angen i'r BBC ddweud y gwir am yr #ArgyfwngHinsawddhttps://t.co/nSQUGo54Ow
Retweeted by XR Cymraeg#XRCymru a grwpiau eraill tu fas BBC bore yma. Bydd ein darlleniad ni yn cael ei ddarlledu yma cyn hir! https://t.co/eek2CRcBDn
Retweeted by XR Cymraeg#DywedwchYGwir #TellTheTruth https://t.co/7RDsnm8Xco
Retweeted by XR CymraegRebel 25 oed o Gaerdydd "Dyw'r BBC heb ddarlledu'r gwir am yr argyfwng hinsawdd" https://t.co/o2InYy6aJm
Retweeted by XR CymraegDewch yma i glywed y GWIR am ur Argyfwng Hinsawdd! https://t.co/Oh1EpYIliy
Retweeted by XR CymraegProtestiadau heddi yn y BBC #GwrthryfelRhyngwladol #PawbNawr https://t.co/AvuetNXJVl
10/11
2019
@bydyneile Mae gan bawb ran i'w chwarae wrth gwrs ond os nad yw @CynulliadCymru yn gwneud newidiadau mawr i sut mae… https://t.co/FCjHyLow89
Retweeted by XR Cymraeg
10/10
2019
Protestio a siarad gyda'r cyhoedd tu fas @CardiffMarket. Mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel - ni di bod yn gwneud rh… https://t.co/24FLBDPMoV
Retweeted by XR CymraegMae #XRWrecsam yn croesawu pobl newydd i'r grŵp. Rydyn ni'n cwrdd 6.30-8.30pm nos Fawrth yn Hwb Menter Wrecsam yn S… https://t.co/s9pIta0GvO
Retweeted by XR CymraegMae rhai o #Rebels Wrecsam yn Llundain nawr. Maen nhw eisiau i'r Llywodraeth #DweudyGwir am yr #ArgyfwngHinsawdd a… https://t.co/nu5gvyiQtM
Retweeted by XR CymraegOs ydych chi yn Llundain ac yn trydar o #GwrthryfelRhyngwladol, plîs tagiwch @XRCymraeg i ni gael rhannu’r neges. N… https://t.co/Nqlh1CFlwoGwrthryfela..... ac edrych ar ôl ein gilydd #PawbNawr https://t.co/3MjhbEvEt7
Retweeted by XR CymraegYdych chi wedi bod yn darllen am yr #InternationalRebellion yn Llundain heddi ac eisiau gwybod mwy amdano? Dewch… https://t.co/V28Kgq9kW7
Retweeted by XR CymraegGweithredu dros yr hinsawdd! https://t.co/skbj4TYwZ7
Retweeted by XR CymraegLowri and Siân Owen Yn ôl y chwedl, roedd Lowri a Siân Owen yn wrachod oedd yn byw mewn bwthyn bach o’r enw Pendo… https://t.co/M5mi7aJxtn
Retweeted by XR Cymraeg
10/9
2019
Argyfwng hinsawdd- Cyfrifoldeb pwy yw achub y blaned? 🤷‍♂️🤷 https://t.co/GGWh8ftR2I
Retweeted by XR Cymraeg''Dy'n nhw ddim actually yn neud dim byd.'' 😠 Ond mae @LlywodraethCym dweud eu bod ar flaen y gad gyda'r argyfwng… https://t.co/26Cuv3eF3A
Retweeted by XR CymraegMae yna Gymry Cymraeg ymysg protestwyr @ExtinctionR yn Llundain.   ''Does dim byd gweledol i weld yn newid.'' Ai… https://t.co/buvTyuyTjh
Retweeted by XR CymraegOes ‘na rywun yn Llundain sy’n fodlon cymryd awenau’r cyfrif ‘ma - neu eu rhannu, ta beth? #RydynNiGydYnGriw #OndDwinSowndYnAberteifiOes bysus o Gymru at Lundain yn y dyddiau nesa? https://t.co/3EGDO2NOehMae Gwrthryfel yr Hydref wedi cychwyn. Mae eisiau pobl heddychlon i ymuno â ni. Os na allwch gyrraedd Llundain yn… https://t.co/9cPDtS4Z8f
Retweeted by XR Cymraeg
10/8
2019

0